Prekvapivo pohodový pobyt

Október 2016 / Prečítané 880 krát

   V dňoch 4.9. – 10.9. 2016 sa spolu 21 diabetikov organizovaných v o. z. Dia Bozin Pezinok zúčastnilo rekondičného pobytu v Topoľníkoch. Presvedčiť viac ako polovicu z nich, aby na ponuku reflektovali, nebolo jednoduché. Pomerne neskorý dátum konania pobytu zameraného výlučne na kúpanie vyvolával pochybnosti o tom, či sa akcia vôbec má uskutočniť... názov príspevku však presviedča, že práve tento rekondičný pobyt bol nad očakávanie vydarený.
   Posúďte sami: v jedinom daždivom dni sme navštívili kryté kúpalisko v neďalekom Veľkom Mederi a tam dážď nijako neprekážal. Vo všetkých ostatných dňoch boli teploty blízke 30o C čo umožňovalo využívať vonkajší bazén ubytovateľa plne a bez obmedzení. Voda kúpajúcim vždy odoberie energiu. Majster kuchár nám ju však bez problémov dopĺňal perfektným, chutným a kvalitným jedlom. Pri raňajšom meraní glykémie potom previnilci s vysokým cukrom v krvi presviedčali p. Kováčovú, že to spôsobila druhá večera, ktorú by ani nemuseli, ale chceli... Aj preto boli tri členky s úrovňou glykémie 5,2 a 5,3 po zásluhe odmenené zmrzlinovým pohárom.
   Vytvárajúci sa kolektív trávieval večery spoločne. Do programu prispievali viacerí, ale najbohatšie do nich prispievali manželia Jedličkovci: trojhviezdičkovým spevom, niečím z archívov pezinských ľudových rozprávačov a najmä Tonkovým nenapodobiteľným humorom.
   Hodnotou, už desiatky rokov na pobytoch neposkytovanou, bola návšteva Mudr. Kučavíka, ktorý v empatii voči nám, chorobou postihnutým, poslúžil takmer 2 hodinovou edukáciou na tému: Zradná cukrovka. Prítomní s vďačnosťou prijali informáciu, že kvalitná prednáška bude mať pokračovanie i v Pezinku: dňa 25. 10. 2016 o 15.00 h v salóniku Domu kultúry. Všetci ste pozvaní.
   K dobrej pohode na pobyte prispela tiež dotácia 200 € z rezervného fondu primátora. Dotácia bola po dlhom čase použitá v súlade s jej účelom a to pre všetkých zúčastnených diabetikov. Sme za ňu vedeniu mesta vďační.
   V poslednom dni pobytu sme našim hostiteľom Mgr. M. Vargovi a jeho manželke Mgr. M. Vargovej spoločne poďakovali za ich starostlivosť o nás a za ich dobrú vôľu a ochotu vyhovieť nám v každom našom očakávaní.

 

Ján Kováč