Slávnostné otvorenie jubilejného 10. ročníka Akadémie tretieho veku

Október 2016 / Prečítané 132 krát

Elena Polakovičová s primátorom Oliverom Solgom.   Veľký záujem o vzdelávanie v akadémií tretieho veku v uplynulých rokoch ukázal, že Mesto Pezinok urobilo správne rozhodnutie, keď podporilo nápad seniorov. Vďaka tomu akadémia za prítomnosti primátora Olivera Solgu a vedenia Mesta Pezinok v stredu 21. septembra vo veľkej sále Domu kultúry oslávila okrúhle jubileum a zároveň otvorila 10. ročník.
   Na slávnostnom otvorení koordinátorka (ATV) Andrea Pikusová privítala lektorov, ktorí pôsobili v predchádzajúcich rokoch: prof. Ivana Hričovského, ktorý viedol študijný odbor Pôdohospodárstvo a lektorov, ktorí viedli študijný odbor Počítače, Martina Minárika a Martina Dulaja. Mnohým seniorom Akadémia natoľko prirástla k srdcu, že sa stali jej dlhoročnými študentmi. Jedným z nich je aj Peter Ronec, s ktorým si seniori - študenti zaspomínali na začiatky a rast pezinskej akadémie. Najstarším trom študentkám, Elene Polakovičovej, Marii Kurtinovej a Ide Nayovej primátor Oliver Solga odovzdal kytice kvetov.
   Na záver slávnostného stretnutia študentov Andrea Pikusová otvorila zimný semester a predstavila lektorov piatich študijných odborov: Ľudová kultúra nášho regiónu, Výtvarné techniky mozaiky a koláž, Arteterapia, Hudba stáročí a študijný odbor Počítače a fotografia. Druhým ročníkom pokračujú študijné odbory Nový životný štýl a odbor Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo.
   Študenti v zimnom semestri začnú s výučbou začiatkom októbra podľa stanoveného rozvrhu hodín. Štúdium druhého ročníka sa ukončí v máji 2017 slávnostnou promóciou.
   O študentov a priebeh semestra sa bude starať koordinátorka Andrea Pikusová. Kontakt: tel.č. 033/6901127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk.

 

(ap)


Ohodnoťte článok: