Zohrejme sa v bytoch bezpečne

Október 2016 / Prečítané 190 krát

   Oddelenie požiarnej prevencie hasičov v Pezinku odporúča všetkým majiteľom vykurovacích systémov pred vykurovacím obdobím skontrolovať vstavané spotrebiče ako i komínové telesá a odvody dymu. Kontrolu naozaj netreba podceňovať, pretože zlý technický stav vykurovacieho zariadenia alebo zanesený kotol bývajú hlavnou príčinou vzniku požiarov. Napriek tomu ľudia stále podceňujú revízne kontroly kotlov a pravidelné čistenie komínov. Predovšetkým staršie kotly sa zvyknú zanášať a usadeniny spôsobujú zhasínanie horáka, vyššiu produkciu spalín či prehrievanie kotla. Najviac zanedbávanou oblasťou pri kotloch s odvodom spalín do komína je kontrola komínového ťahu a správneho prívodu vzduchu. Prehliadku je potrebné zveriť do rúk odborníka, ktorý po kontrole vykurovacieho zariadenia vystaví aj potvrdenie o jej vykonaní.
   Hlavne staršie komíny majú problém s trhlinami či zanesením sadzami, čo môže spôsobiť požiar a to je hlavný dôvod, prečo treba komín pravidelne čistiť. Pri kontrole je potrebné prezrieť i otvory na kontrolu a čistenie v komíne. Musia byť uzatvárateľné z nehorľavých stavebných materiálov. Sopúchy, na ktoré nie sú pripojené spotrebiče, musia byť uzatvorené upchávkou z nehorľavého materiálu.
Podľa platných predpisov užívateľ palivových spotrebičov je povinný zabezpečiť čistenie a kontrolu komínov v lehotách daných predpisom. Komínové teleso, na ktoré je pripojený palivový spotrebič do 50 kW:

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivo
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

   Pri užívaní vykurovacích telies na tuhé palivo ako je krb, kachle, sporák si musíme uvedomiť, že je tiež potrebné, aby podlaha pod týmito spotrebičmi ako i pred nimi bola nehorľavá. V prípade ak máme horľavú podlahu, musíme umiestniť pod spotrebič podložku z nehorľavého materiálu, a to tak, aby presahovala z každej strany 40 cm a pred spotrebičom musí presahovať 80 cm. Nesmieme zabúdať ani na dymovody, aby sme v ich blízkosti neukladali horľavé materiály, ktoré nie je možné ukladať ani v blízkosti tepelného spotrebiča.
   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vám praje spokojné prežitie zimného obdobia a stretnutie iba pri príjemných príležitostiach.

 

mjr. Jarmila Baňárová,
OR HaZZ v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: