Výrub stromov na mestskom cintoríne

Október 2016 / Prečítané 925 krát

   Mesto Pezinok si v letných mesiacoch objednalo posúdenie zdravotného stavu stromov ma mestskom cintoríne. Spoločnosť EKOJET, s. r. o., ktorá odborný posudok vyhotovila, navrhla odstrániť 72 stromov, z toho 51 okamžite., ostatné etapovite do 1 – 2 rokov. Mesto pristúpilo zatiaľ len k výrubu siedmich stromov, ktoré zdvíhali svojou koreňovou sústavou chodníky a tie sa stávali nebezpečnými a neprejazdnými. Odborní pracovníci zistili, že stromy ktoré majú 80 - 120 rokov, sú napadnuté drevokaznou hubou – uhliarikom páleným, ktorý spôsobuje hnilobu vo vnútri stromu a následne jeho odumretie. V tomto štádiu hrozí, že tieto stromy môžu byť nebezpečné, pretože už pri malom vetre dochádza k lámaniu haluzí aj celých kmeňov. Mesto, ako majiteľ cintorína, je tým vystavené riziku zodpovednosti za škody, ktoré tieto choré stromy spôsobia. Podobný prípad bol riešený len nedávno, keď vietor vyvrátil mohutný gaštan pri starej hasičskej zbrojnici. Strom, ktorý vyzeral na prvý pohľad zdravý a mal veľkú košatú korunu, bol zvnútra úplne bútľavý. Pri páde poškodil tri osobné automobily a mesto sa muselo podieľať na škodovej udalosti. Preto v tzv. evanjelickej časti cintorína už prišlo k výrubu stromov, a to aj z dôvodu, že sa tu bude budúci mesiac budovať chodník zo zámkovej dlažby, a to po celej dĺžke cintorína. Nové budú kontajnerové stanovištia.
   Okrem toho na všetkých troch pezinských cintorínoch pribudne aj nový informačný systém, na ktorom si návštevník nájde konkrétny hrob podľa mena zosnulého na zozname. Cintoríny budú rozdelené pre lepšiu orientáciu do farebných sektorov. Každý hrob bude mať aj malú striebornú tabuľku s číslom hrobu.
   V súčasnosti mesto rieši možnosť umiestňovať tieto tabuľky na hroby, ktoré sú súkromným majetkom. Po získaní súhlasu od majiteľov budú tabuľky osadené na jednotlivé hroby a orientácia tak bude úplná.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: