Vyhlásenie poslancov mestského zastupiteľstva v Pezinku

Október 2016 / Prečítané 175 krát

   Vážení občania Pezinka, uvedomujúc si plnú zodpovednosť za výkon mandátu, ktorý ste nám zverili svojím hlasom vo voľbách, cítime potrebu informovať vás, že spôsob vedenia rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) a neochota dodržiavať stanovené pravidlá zo strany vedenia mesta nám znemožňujú plniť si riadne povinnosti vyplývajúce z poslaneckého mandátu.
   Naším cieľom je udržateľný rozvoj nášho mesta a riešenie problémov jeho obyvateľov. Žiaľ, musíme konštatovať, že rokovania MsZ pod vedením primátora Mgr. Olivera Solgu nevedú k vecnej diskusii ani k snahe hľadať najlepšie riešenia pre všetkých občanov, ale opakovane skĺznu do hrubých urážok a osočovania poslancov za nimi vyslovený názor. Napriek tomu, že sme opätovne priamo na ostatnom rokovaní MsZ dňa 6. 10. 2016 žiadali o vecný prístup k riešeniu konkrétnych problémov, o korektné vedenie rokovania, opäť sme si bezdôvodne vypočuli urážky a osočovanie. Táto dlhodobo pretrvávajúca situácia nám neumožňuje vecne riešiť vaše požiadavky a potreby mesta, a preto sme sa rozhodli formálne odísť z rokovania MsZ (pozn.: neprezentovaním sa). Keďže ani po verejnom vysvetlení nášho postoja sme nezaznamenali zmenu prístupu primátora Mgr. Olivera Solgu vo vedení schôdze, opustili sme rokovaciu miestnosť.
   Týmto naším postojom sme chceli upozorniť na nedemokratické a nekultúrne spôsoby pri vedení rokovaní MsZ a prijímaní rozhodnutí o veciach verejných. Ak je poslanec kritizovaný a urážaný už len za to, že vysloví svoj názor, alebo predkladá návrhy, ako hospodárne nakladať s majetkom mesta či chrániť a zveľaďovať životné prostredie okolo nás, potom nemôže s plnou zodpovednosťou vykonávať svoj mandát a chrániť tak záujmy mesta Pezinka a jeho občanov.

   Poslanci Mestského zastupiteľstva Pezinok: Igor Hianik, Božena Mizerová, Marián Šipoš, Roman Šmahovský, Kvetoslava Štrbová, Viktória Tahotná, Elena Žárska, zúčastnení na rokovaní MsZ 6. 10. 2016.

 


Ohodnoťte článok: