Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia – najväčší projekt svojho druhu na Slovensku

Október 2016 / Prečítané 850 krát

   20. septembra sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva, aby prerokovalo Návrh na schválenie náležitostí koncesnej dokumentácie na zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia mesta Pezinok.
   Všetci veľmi dobre vieme, že verejné osvetlenie v Pezinku je staré štyridsať i viac rokov a je teda najvyšší čas pristúpiť k jeho komplexnej rekonštrukcii a najmä modernizácii. Preto vedenie mesta už viac ako dva roky pracuje na stanovení optimálnych podmienok prípravy rekonštrukcie, výbere zhotoviteľa technickej dokumentácie a konkrétneho zhotoviteľa tohto na pomery samosprávy mimoriadneho projektu.
   Zároveň sa vedenie mesta postupne oboznamovalo aj s riešeniami problematiky verejného osvetlenia v iných mestách. Poslanci, rovnako ako občania, vedia, že takýto projekt je takmer všade prioritou a mestá ho temer nikde na Slovensku nedokážu riešiť výlučne vlastnými finančnými prostriedkami. V našom regióne nie je možné získať na takýto projekt peniaze EÚ. Preto mestá, rovnako ako v prípade tepelného hospodárstva, aj verejné osvetlenie dlhodobo prenajímajú.
   Základnou požiadavkou aj v Pezinku je, aby mesto za verejné osvetlenie neplatilo viac ako v súčasnosti a aby sa výrazne zlepšila jeho kvalita. Občania, ktorí chcú vidieť v praxi efekt nového verejného osvetlenia, si ho môžu pozrieť už viac ako dva roky na Šafárikovej ulici, kde túto rekonštrukciu bezplatne pre mesto realizovala talianska spoločnosť Enel - Sole.
   Vedenie mesta všetky podrobnosti o rekonštrukcii, vrátane podmienok zmluvy či technické riešenie zverejnilo obvyklým spôsobom a k dispozícii tieto informácie mali aj poslanci.
   Podľa slov primátora je preto nepochopiteľné, že poslanci Milan Grell, Božena Mizerová, Marián Šipoš, Roman Šmahovský, Kvetoslava Štrbová, Viktória Tahotná, Elena Žárska a Milan Čech tento projekt nepodporili. Naopak, niektorí sa ho snažili zablokovať množstvom nepodložených a neodborných tvrdení.
   Primátor opakovane aj na mimoriadnom zastupiteľstve upozornil, že konečnú koncesnú zmluvu budú poslanci schvaľovať, a to dokonca trojpätinovou väčšinou. Ak zmluvu poslanci nepodporia, dá primátor vypracovať odborný audit a zároveň bude žiadať vziať menovaných poslancov na zodpovednosť za blokovanie tohto mimoriadneho a pre Pezinok a jeho občanov prospešného projektu.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: