Pohotovosť na novej adrese

Október 2016 / Prečítané 1245 krát

   Vážení občania, oznamujeme vám, že dňom 21. septembra 2016 Lekárska služba prvej pomoci (POHOTOVOSŤ) ukončila činnosť (nájom) v Mestskej poliklinike.
   POHOTOVOSŤ je presťahovaná do nových vlastných priestorov na Bratislavskej ul. č. 85 v Pezinku (pred kruhovým objazdom smer Bratislava).
   Ordinačné hodiny ostávajú nezmenené (www.pkpezinok.sk, www.pmspezinok.sk).

 

lng. Juraj Pátek, konatel' a riaditel' PMS s.r.o.