Prečo nie je lávka na Sahare

Október 2016 / Prečítané 153 krát

Miesto kadiaľ by mala lávka križovať potok na ulicu 1. Mája a Komenského a ďalej do mesta. FOTO. (MsÚ)    Už niekoľko rokov žiadajú obyvatelia ulice Ľudovíta Rajtera, Kataríny Franklovej a Eugena Suchoňa, aby mesto vybudovalo lávku cez potok Saulak (Cajlok), v mieste pri športovej hale na Komenského ulici. Je pripravená projektová dokumentácia, peniaze na realizáciu, vyriešenie značeného prechodu cez cestu a najmä jestvuje vôľa vedenia mesta lávku rýchlo realizovať.
   Nestranný pozorovateľ by sa opýtal, kde je teda problém? Problémom je napojenie lávky a chodníka smerom k rodinným domom. Tento chodník by mal ísť po pozemkoch, ktoré ešte stále patria spoločnosti D.I.S.I. a je na nich chodník a zeleň. Išlo by o cca 30 metrov štvorcových, ktoré by bolo treba uvoľniť na vybudovanie chodníka k lávke. Zjednodušil by sa najmä prístup detí do ZŠ Fándlyho, skrátila by sa cesta do centra mesta a hlavne by sa vybudoval bezpečný prechod cez cestu a cez potok.
   Napriek mnohým rokovaniam s majiteľom pozemkov sa zatiaľ nič zásadné nevyriešilo. Pýtame sa teda zástupcu spoločnosti pána Ing. Friča verejne v čom je problém, a prečo si nemôže mesto tieto pozemky prenajať alebo kúpiť a spomínanú lávku cez Saulak pre občanov vybudovať? Trpezlivo budeme čakať na odpoveď.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: