Program CVČ - Epicentrum

September 2016 / Prečítané 225 krát
EPICENTRUM
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20
 
6.10. Mama, ocko- poď sa hrať: Stromy v jeseni. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
7.10.- 8.10. Babinec. Tajuplná noc s kamarátkami v Centre voľného času. Chvíle plné napätia , hier, súťaží a tvorivosti.
13.10. Mama, ocko- poď sa hrať: Ježko. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
14.10. Jesenné tvorivé dielne. Tvorivé kreatívne popoludnie pre deti. Na každej dielničke si môžu vlastnoručne vyrobiť milé vecičky. Podujatie sa uskutoční v čase od 14.30 do 18.00 h.
20.10. Mama, ocko- poď sa hrať: Zvieratká z gaštanov. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
27.10. Mama, ocko- poď sa hrať: Šarkan. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
28.10.-29.10. Halloween Party. Špeciálny jesenný tábor pre školopovinné deti s bohatým programom pod vedením lektorov.
 
Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk  alebo na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117. Zmena programu vyhradená.                     Mgr. Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

Ohodnoťte článok: