Za cirkusom

September 2016 / Prečítané 382 krát

   V júli 2016 sa v Pezinku realizoval projekt Za Cirkusom. Išlo o prepojenie arteterapeutických a hipoterapeutických aktivít pre rodičov s deťmi s hendikepom so zámerom vytvoriť podporné a radostné prostredie, kde sa budú ľahšie napĺňať individuálne ciele.
   V rámci edukačnej časti ešte projekt pokračuje v mesiaci september formou konzultácií pre rodinných príslušníkov. Deti zažili popri sebaexpresii cez výtvarnú tvorbu aj napríklad tzv. paralelné jazdenie rodičov s deťmi, ktoré prináša iný terapeutický efekt, ako individuálne jazdenie. Organizátorom bola za OZ Divadlo Piki Linda Horváthová a za spolupracujúcu organizáciu OZ Hipoškôlka Lenka Kňazovická. Projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie VÚB. Ďakujeme!

 

(r)