10. výročie úmrtia pezinského rodáka

September 2016 / Prečítané 1082 krát

   Pri príležitosti 10. výročia úmrtia saleziánskeho kňaza a pezinského rodáka dona Štefana Sandtnera SDB (30. 4. 1916 – 14. 8. 2006) mu bola 14. augusta odhalená pamätná tabuľa na priečelí Farského kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave, vedľa tabule dona Titusa Zemana. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebrovali saleziáni don Marián Husár (miestny farár) a don Milan Urbančok, ktorí tabuľu odhalili a požehnali. Večer bola spoločná modlitba sv. ruženca v saleziánskej hrobke na Cintoríne Vrakuňa, kde je Š. Sandtner pochovaný. Pri tejto príležitosti bola o ňom vydaná publikácia „Ja som sadil, ale vzrast dal Boh
– životopisná črta dona Štefana Sandtnera“ od Kataríny Trenčianskej.

 

Peter Sandtner

 


Ohodnoťte článok: