Dvadsať podôb dvadsaťročnej nadácie REVIA

September 2016 / Prečítané 427 krát

   Nadácia REVIA pôsobí v regióne Pezinka už dve desaťročia. To, že máme spoločný dôvod na oslavu toho jubilea pripomína i Pezinčan sériou článkov, v ktorých približujeme symbolických dvadsať tvárí nadácie REVIA. Pokračujeme v predstavovaní ďalších oblastí jej pôsobenia – nájdete sa v niektorej z nich?

8. Aktivizátor
   Grantový program je najstarším programom nadácie. Na začiatku činnosti pred takmer dvomi desaťročiami nadácia dostala peniaze z Nadácie otvorenej spoločnosti. Boli však podmienené získaním istého množstva domácich, lokálnych zdrojov. „Účelom bolo, aby sa ľudia aktivizovali, aby nečakali, kým samospráva, mesto alebo štát niečo urobia. Aby ovplyvňovali prostredie, v ktorom žijú, v duchu známeho kréda „ mysli globálne, konaj lokálne“. Teda, aby si svojpomocne urobili veci, na ktoré im potom naša nadácia môže prispieť,“ hovorí správkyňa nadácie Drahoslava Finková. „Grantový program teda zahŕňa všetky oblasti, od kultúry cez šport až po sociálnu alebo environmentálnu oblasť, skrátka čokoľvek, čo ľudia v regióne potrebujú. Keď sme získali väčšiu sumu od Fordovej a Rockefellerovej nadácie z Ameriky, rozšírili sme tento grantový program aj na iné mestá a obce regiónu. Snažili sme sa v obciach a mestečkách pomáhať v tom, čo potrebovali.“
   Pezinok mal už trochu rozvinutejšiu infraštruktúru, takže skôr išlo o rôzne podujatia, ktoré ľuďom prinášali radosť, zatiaľ čo v menších obciach bolo potrebné budovať väčšinou multifunkčné či detské ihriská alebo chodníky. „Heslom ´malá kopa pýta viac´ sa usilujeme dať najavo, že sa oplatí dať aj malé finančné čiastky, z ktorých sa môže poskladať väčšia suma. A, samozrejme, prospeje aj nepeňažný príspevok prostredníctvom práce, služby, alebo nejakej inej pomoci. Každý, aj malý vklad, sa niekoľkonásobne zhodnotí, niekedy pädesať- alebo aj viac ako dvadsaťnásobne. Zmyslom je naučiť sa robiť filantropiu ako súčasť života, vypestovať v ľuďoch schopnosť podeliť sa aj o to málo, čo majú. Lebo aj tieto trošky z mála dokážu veľké veci,“ dodáva Drahoslava Finková. Počas dvadsiatich rokov nadácia podporila takmer 900 projektov, v sume vyše štvrť milióna eur.


9. Inkubátor
   Projekt s názvom Mladí filantropi realizovala Nadácia REVIA v partnerstve s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska. Aj v ostatných nadáciách totiž pôsobili mladí ľudia, dobrovoľníci, ktorí sa chceli naučiť ako sa píšu a realizujú projekty, získavajú peniaze, ako sa tieto aktivity medializujú. „To bolo prvé štádium. V druhom sme im dali balík financií, ktorý si sami manažovali,“ popisuje Drahoslava Finková prácu s mládežou. „Určili si, na aké projekty chcú peniaze prideľovať. Vytipovali si zameranie, cieľové skupiny a hľadali ľudí do tímu. Vyskúšali si takto svoje skúsenosti v praxi a naučili sa, čo je filantropia, dobrovoľnícka pomoc, spolupracovať ako tím, rozdelili si úlohy – aby jeden hľadal peniaze, iný robil plagáty, komunikoval na facebooku...“ Pôvodná myšlienka projektu Youth Bank vyšla zo Škótska a zámerom je, aby aktívni mladí ľudia oslovovali tých pasívnych, aby im boli pozitívnym príkladom. Nadácia pracovala na projekte deväť rokov, zhromaždila 67 filantropov a podporu získalo 84 projektov za viac než 5000 eur.


10. Publikátor
   Nadácia REVIA podporuje tiež vydávanie publikácií. Išlo napríklad o knihy spojené s naším regiónom, s tretím sektorom či s pôsobením verejnej správy. Napríklad knižka Dekocúrkovizácia Ladislava Briestenského a Ľubici Macedo je o tom, ako zorganizovať komunitný život, či o inom pohľade na samosprávu. Publikácia Spojenia, ktorú pripravila Ľubica Macková, zasa prehľadným štýlom zmapovala všetky občianske združenia a „neziskovky“, fungujúce v našom regióne v roku 2002. Nadácia sa pričinila a prispela na vydanie zbierky poézie pezinskej poetky Evy Šiškovej, na publikácie historičky Františky Čechovej o pezinských Židoch. Zatiaľ poslednou knižkou je publikácia Archív na okraji mesta, venovaná 60-ročnej histórii Okresného archívu v Modre. Spolufinancovaním v rámci grantového programu nadácia podporila publikácie našich lokálnych umelcov – fotografa Jána Štrbu alebo výtvarníčky Júlie Piačkovej, publikácie Mestského múzea, ako i iné knihy z histórie, umenia, atď.
   Ďalšie aktivity nadácie REVIA si predstavíme o mesiac. A pripomíname aj zámer nadácie REVIA hľadať darcov, ktorí pri príležitosti jej 20 výročia vytvoria „Reťaz dobra“, tým, že na spomínané projekty a dobročinné účely venujú 2 eurá, (napríklad formou darcovskej SMS v tvare „DMS REVIAna číslo 877, alebo aj 20, 200 a 2000 eur – teda čísla so symbolickou dvojkou, ktorá pripomína dvadsať rokov nadácie. Príspevky môžete posielať na číslo účtu SK71 5600 0000 0066 6028 1001, bližšie informácie nájdete priamo na stránke nadácie www.revia.sk/daruj.
   Reťaz dobra má ďalšie pezinské ohnivká: Milan Pavelka, Eva Šišková, Peter Guštafík, Radovan Lucina, anonymný darca. Spolu s ostatnými regionálnymi darcami už máme 40% z plánovanej sumy 20 000 €, ktorú chceme získať, a to 8 128 €. Pridáte sa aj vy? Staňte sa súčasťou Reťaze dobra. Dávanie a prijímanie je obojstranne príjemné. Keď niekoho obdarúvame, v skutočnosti obdarovávame sami seba. Pošlite dobro ďalej. Pretože každý dobrý skutok sa človeku niekoľkonásobne vráti.

 

(kam)

 


Ohodnoťte článok: