Kupeckého rok vrcholí

September 2016 / Prečítané 521 krát

   Ján Kupecký bol už počas svojho života slávnym a uznávaným maliarom – portrétistom európskeho významu. Jeho dielo z obdobia vrcholiaceho baroka a nástupu rokokového slohu je zastúpené v mnohých významných galériách a súkromných zbierkach po celej Európe. V širokom kontexte vtedajšieho umenia, najmä portrétu, bol neopakovateľnou osobnosťou pochádzajúcou z nášho stredoeurópskeho regiónu. Pre nás je však rovnako dôležitý aj fakt, že sa narodil v našom meste.
   Ján Kupecký prišiel na svet v roku 1666. Jeho rodičia boli tkáči a do Pezinka sa prisťahovali z Mladej Boleslavi, odkiaľ museli odísť pre svoje českobratské vierovyznanie. V pätnástich rokoch opustil mladý Kupecký svoju rodinu, pretože ho otec nútil, aby ako najstarší syn pokračoval v tkáčskom remesle. Základy maliarstva a umeleckého cítenia si osvojil najskôr vo Viedni a neskoršie v Benátkach, Bologni, Florencii, Mantove a hlavne v Ríme, kde študoval tvorbu najvýznamnejších talianskych rRiaditeľka Mestského múzea v Pezinku Petra Pospechová enesančných a barokových maliarov. Vo vtedajšom svetovom „hlavnom meste umenia“, v ktorom žil vyše dvadsať rokov, dosiahol aj vysoké portrétne majstrovstvo, ktoré zdokonaľoval po celý život.
   Ján Kupecký bol najmä portrétistom vysokej šľachty a bohatých mešťanov, ktorých zobrazil v mnohých reprezentatívnych podobizniach. Okrem iných významných osobností portrétoval napríklad ruského cára Petra I., cisárov Jozefa I. a Karola VI., a tiež princa Eugena Savojského. Pre Slovensko je významný jeho portrét učenca Mateja Bela, ktorý sa nachádza v Rimavskej Sobote. Popri týchto oficiálnych portrétoch vytvoril aj množstvo autoportrétov, obrazov svätých, ale i prostých ľudí, ba dokonca aj žobrákov. Vzácne sú aj jeho autoportréty, rodinné portréty a portréty priateľov – maliarov a hudobníkov. Mnohé jeho diela nepoznáme, vieme o nich len z dochovaných grafických listov, ktoré vytvorili jeho kolegovia, nemeckí grafici a rytci, podľa olejomalieb.
   Portréty Jána Kupeckého sú verným majstrovským zobrazením portrétovanej osoby, často v jej typickom reprezentačnom prostredí, s veľkým zmyslom pre detail. Najviac si však ceníme v jeho diele zachytenie psychického rozpoloženia zobrazovaného, vnútorného pokoja a krásy. Vyjadrením vzťahu umelca a jeho modelu, hĺbky ľudskej duše a skoro fotografickou vernosťou zobrazovaného sa radí Kupecký medzi najvýznamnejších portrétistov svojej epochy.
   Ján Kupecký zomrel 16. júla 1740 v nemeckom Norimbergu a tam je aj pochovaný. V minulom roku sme si pripomenuli 275. výročie jeho úmrtia a zároveň bol tento dátum aj začiatkom symbolického Roku Jána Kupeckého. Počas tohto obdobia až dodnes sa v Pezinku uskutočnilo množstvo podujatí, zameraných na deti a mládež, a to tak v oblasti histórie, ako aj výtvarného umenia. Do početných aktivít iniciovaných mestom Pezinok sa zapojila Základná škola Jána Kupeckého, Mestské múzeum, Malokarpatské múzeum a Základná umelecká škola, ako aj mnoho osobností kultúrneho a spoločenského života. 
   Mestské múzeum v ostatných rokoch získalo do svojich zbierok dvadsaťsedem originálnych grafických listov a svoju zbierku aj naďalej dopĺňa. Na výstave, ktorá v súčasnosti prebieha v Mestskom múzeu, bude až do konca októbra vystavená väčšina z nich spolu s ďalšími zo súkromnej zbierky a z galérie mesta Bratislavy. Navyše majiteľ pezinského zámku Štefan Šimák zakúpil pre tunajšiu zámockú kaplnku na tohoročnej aukcii v Prahe vzácny originál – portrét svätého Františka.
Na úplný záver Roku Jána Kupeckého bude vydaná aj obsiahla publikácia o jeho živote a diele s mnohými dosiaľ na Slovensku nepublikovanými faktami a množstvom reprodukcií.
Ešte predtým, 20. októbra, sa v priestoroch Malokarpatského múzea uskutoční odborná konferencia, počas ktorej zaznejú Originálnu olejomaľbu sv. František obdivoval aj župan Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.prednášky o živote a diele Jána Kupeckého. Vystúpia na nej odborníci z Českej a Slovenskej republiky a bude prístupná aj verejnosti.
Azda všetci Pezinčania dobre vedia, že na Kupeckého ulici, sa nachádza rodný dom Jána Kupeckého, ktorý sa mesto dlhodobo pokúšalo získať do svojho majetku bezodplatným prevodom od Bratislavského samosprávneho kraja. V budúcnosti chce vedenie mesta v ňom zriadiť expozíciu, ktorá by pripomínala život a dielo tohto významného umelca, pezinského rodáka a boli by tu prezentované aj vzácne grafické listy, ktoré mesto vlastní.
Podujatia, ktoré sme spomenuli, sú nielen dokladom nášho vzťahu k slávnemu rodákovi, ale aj uvedomenia si historických súvislostí a ich previazanosti s našou súčasnosťou. Význam Roku Jána Kupeckého je o to väčší, že sa podujatí zúčastnilo množstvo Pezinčanov ale i návštevníkov nášho mesta. Potešilo nás, že sme našli podporu u ministra kultúry Mareka Maďariča a venovali sa im aj mnohé celoslovenské média. 
   Ešte dôležitejšie je, že dokázali zaujať najmä mladých ľudí a vzbudili u nich záujem o túto mimoriadnu osobnosť. A to i napriek tomu, že sme sa doteraz často stretávali najmä s ľahostajnosťou k vlastnej histórii a nezáujmom o významné osobnosti pochádzajúce zo Slovenska. Možno je na zamyslenie, že Mesto Pezinok a podujatia venované Kupeckému, ktoré sa nám podarilo zorganizovať, sa stali jedinými na Slovensku, ktoré si pripomenuli dve významné výročia Jána Kupeckého, a to minuloročné 275. výročie úmrtia a tohoročné 350. výročie narodenia a uctili si tak jeho pamiatku a význam.

 

Oliver Solga

 


Ohodnoťte článok: