Žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa opäť zažiarili

September 2016 / Prečítané 404 krát

   Skôr než sa zatvorili brány Základnej umeleckej školy E. Suchoňa a jej žiaci odišli prázdninovať, stihli ešte pripraviť pre verejnosť niekoľko pekných podujatí.
   5. júna tlieskali diváci v preplnenej kinosále pezinského domu kultúry žiakom tanečného odboru. Predstavili sa na tradičnom galakoncerte Tancujte s nami. Krásna hudba, nádherné kroje alebo tematické kostýmy, nápadité choreografie pedagógov Martina Melníka, či Viktórie Kozár Panenkovej a skvelá spolupráca ľudovej hudby Mariána Mráza boli zárukou krásneho a pestrého koncertu.
   8. júna sa v malej sále domu kultúry predstavili spoločným vystúpením žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. V naštudovaní Stanislavy Koníčkovej uviedli detský muzikál Bela Felixa Ženích pre slečnu myšku. Výsledkom spolupráce Minitalent orchestra pod vedením Mariana Mráza, detského speváckeho zboru Hviezdičky Evy Rosenberger a žiakov LDO bolo milé a svieže detské predstavenie.
   Bodkou za školským rokom 2015/2016 bolo vystúpenie literárno-dramatického odboru 25. júna. Žiaci pre pezinskú verejnosť pripravili dve autorské divadelné hry – Hotel u bludičky a Nestvora. V prvej deti predstavili príbeh z temného lesa plného nástrah, kde vtipnou formou zvíťazí dobro nad zlom. Staršie žiačky priniesli na javisko vážnejšie témy inšpirované príbehmi známych žien z minulého storočia. Mesiac jún bol obdobím bilancovania aj vo výtvarnom odbore. Žiaci VO sa veru mali čím pochváliť.
   Pod vedením Danice Tykovej a Júlie Piačkovej sa viacerí zapojili do regionálnej súťaže Kupeckého svet, kde získali niekoľko ocenení. V kategórii od 6 do 10 rokov získala 1. miesto Kamila Wittlingerová, 2. miesto Zoran Martinovský a 3. miesto Veronika Fečová. V kategórii od 11 do 15 rokov si odniesla 1. miesto Žofia Kováčová, 2. miesto Monika Mečárová a o 3. miesto sa delili Šimon Jelok a Kristína Bochničková. Cenu Malokarpatského múzea porota udelila Nikole Lempochnerovej a čestné uznanie Samovi Majerčíkovi.
  
Žiaci Danice Tykovej sa zapojili aj do 22. medzinárodnej výtvarnej súťaže detí do 13 rokov, ktorú poriada slovenský Lions Club na tému Láska a porozumenie. Na 1. mieste sa umiestnila Radka Zelinková, na 2. mieste Silvia Borzová a 3. miesto získala Martina Ondrovičová.Všetci žiaci postúpili do česko-slovenského kola.
   Výtvarný odbor bol prizvaný realizovať vizualizáciu projektu k Roku Jána Kupeckého v spolupráci Malokarpatského múzea, Mestského múzea, Mestského úradu Pezinok a ZŠ Jána Kupeckého – Kupeckého doba. Výstava mala vernisáž 20. mája v Malokarpatskom múzeu v Pezinku a potrvá až do novembra tohto roka. Má okrem vizuálneho aj náučný charakter. Zachytáva dobu baroka v strednej Európe, v ktorej žil Ján Kupecký. Vystavujú študenti celého výtvarného odboru – plošné aj priestorové práce. Srdečne pozývame!

 

Zuzana Andelová

 


Ohodnoťte článok: