Voľné pracovné miesto - Mesto Pezinok

September 2016 / Prečítané 962 krát

Mesto Pezinok
obsadzuje voľné pracovné miesta
Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe
a Zariadení opatrovateľskej služby
 

požadované predpoklady:
- vyššie odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,alebo
- akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
- profesionalita, empatický prístup ku klientom
- bezúhonnosť

vítané predpoklady:
- vodičský preukaz sk. B


   Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky Mgr. Alena Černáková – vedúca ZOS, Opatrovateľskej služby, Komenského 23 Pezinok (033/ 6901 970, 972)
   Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní zasielajte poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk.
   Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.

 

Mgr. Miroslav Šebesta, Prednosta MsÚ v Pezinku


Ohodnoťte článok: