Voľné pracovné miesto - Mesto Pezinok

September 2016 / Prečítané 213 krát

Mesto Pezinok
obsadzuje voľné pracovné miesto

„Referent personalistiky“
s týmito požiadavkami a predpokladmi:

- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, práca s PC, bezúhonnosť
- prax v oblasti personálnej agendy vítaná (so zameraním na pracovné a obdobné zmluvy v zmysle Zákonníka práce, vedenie a spracovanie príslušnej personálnej agendy v zmysle platnej legislatívy a pod.)

   Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom zasielať poštou v termíne do 15. 10. 2016 na adresu – Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, prípadne doniesť osobne do podateľne MsÚ (na prízemí) alebo poslať elektronicky na e-mail: msu@msupezinok.sk.

   Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.

 

Mgr. Miroslav Šebesta, Prednosta MsÚ v Pezinku


Ohodnoťte článok: