Jesenné upratovanie

September 2016 / Prečítané 214 krát

Mesto Pezinok ponúka svojim občanom jedinečnú možnosť zbaviť sa bezplatne odpadu

   Mesto Pezinok každý rok na jar a na jeseň zabezpečuje pre svojich obyvateľov zber objemného odpadu, ktorý sa nevojde do nádob pri rodinných domoch alebo do kontajnerov na sídliskách.
   Tento rok bude otvorený Technický a skladový areál MPS na Fajgalskej ceste v dňoch 13., 14. a 15. októbra v čase od 8.00 hodiny do 18.00 hodiny.
Toto dočasné zberné miesto bude slúžiť na zber objemného odpadu (napr. nábytku, kobercov, chladničiek, televízorov, drobných domácich spotrebičov...), biologického odpadu (konáre, réva, dosky...), skla, plastov (plastový nábytok, prepravky, sudy...) a kovového odpadu.
Dovezený odpad budú môcť Pezinčania pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb uložiť do pripravených kontajnerov.
   Žiadame obyvateľov, aby nenosili:
- nebezpečný odpad (napr. oleje, žiarivky, batérie, farby...), ktoré môžu doniesť šesťkrát do týždňa do Zberného miesta nebezpečných odpadov na Viničniansku cestu č. 25 (odbočka za Drevomarketom);
- pneumatiky – nie sú súčasťou komunálneho odpadu; povinnosť odoberať odpadové pneumatiky od konečného spotrebiteľa majú všetci distribútori pneumatík, ktorí musia odpadové pneumatiky odoberať bezodplatne;
- drobný stavebný odpad (napr. betón, dlažba, tehly, suť, zemina, obkladačky, keramika...); zber stavebného odpadu od občanov sa vykonáva v areáli firmy Marius Pedersen, a.s. na Viničnianskej ceste č. 25 v Pezinku 6 dní do týždňa a je spoplatnený.
   Zber objemného odpadu sa organizuje iba pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Pezinku a platičov za službu vývozu a pre nich je bezplatný. Ukladanie odpadu v priebehu roka mimo kontajnerov je všeobecne záväzným nariadením o odpadoch zakázané a je možné za takýto priestupok uložiť pokutu.

 

(OVŽP)


Ohodnoťte článok: