Vyšetrenie stromov na cintoríne

September 2016 / Prečítané 511 krát

   Od 5.septembra 2016 sa na starom cintoríne na Seneckej ulici v Pezinku začalo „posúdenie zdravotného stavu a stability 107 ks stromov“ a to aj za pomoci špeciálneho zariadenia – akustického tomografu. Odborný posudok vypracuje vysúťažená spoločnosť EKOJET s.r.o., Bratislava do konca septembra. Mesto Pezinok týmto získa cenné informácie o celkovom stave všetkých vyšších stromov na ploche cintorína a následne vykoná orez a nevyhnutné výruby vysoko rizikových drevín. V mesiaci októbri bude na túto prácu nadväzovať renovácia poškodených chodníkov.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: