Ako nakladať s odpadmi

September 2016 / Prečítané 176 krát

   Pre všetkých obyvateľov mesta Pezinok je spôsob nakladania s odpadmi určený všeobecne záväzným nariadením č. 7/2016. Pre rýchlu orientáciu je zverejnený na úvodnej stránke Mesta Pezinok v aktuálnych informáciách manuál nakladania s odpadmi. Pomocou tejto pomôcky sa dá rýchlo zorientovať, ako naložiť s komunálnymi odpadmi vznikajúcimi v domácnosti.

 

(OM)


Ohodnoťte článok: