Kupeckého rodný dom už patrí Pezinčanom

September 2016 / Prečítané 550 krát

Dom, v ktorom sa narodil slávny barokový maliar, sa po viac ako polstoročí vrátil do majetku mesta

   Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom riadnom zasadaní 9. septembra schválili bezodplatný prevod Rodného domu Jána Kupeckého. Pezinčania tak po viac ako polstoročí dostali do majetku mesta dom, v ktorom sa narodil jeden z najvýznamnejších barokových maliarov – portrétistov Ján Kupecký. Mesto sa zároveň zaviazalo, že dom bude postupne rekonštruovať, vybuduje v ňom expozíciu o Kupeckého živote a diele a sprístupní ho verejnosti.
   Primátor a zároveň poslanec BSK Oliver Solga, ktorý niekoľko rokov intenzívne bojoval o navrátenie rodného domu mestu, neskrýval po hlasovaní radosť a nadšenie. Tento prevod považuje za nápravu starej krivdy, pretože dom v minulosti patril mestu, ale aj za symbolický krok, ktorý sa udial práve v roku 350. výročia narodenia umelca a v Roku Jána Kupeckého. Primátor vyjadril vôľu mesta vrátiť domu život a sprístupniť ho verejnosti čo najskôr. Ďalej povedal, že tak ako v iných kultúrnych mestách a krajinách, ktoré si ctia svoju históriu a významné osobnosti, aj Pezinok urobí všetko preto, aby si občania Pezinka a Slovenska mali možnosť uvedomiť, že naša súčasnosť a ani budúcnosť nemôžu existovať bez uvedomenia si významu histórie a takých mimoriadnych osobností, akou bol aj náš rodák, maliar Ján Kupecký.
   Prvým krokom vedenia mesta bude deň otvorených dverí, aby Pezinčania videli, v akom stave sa dnes dom nachádza. Zároveň budú prezentované aj prvé kroky vedúce k jeho obnove a budúcim zámerom.
„Návrat domu, v ktorom sa Ján Kupecký narodil, je bez nadsadenia veľkým dňom Pezinka, ako významného mesta kultúry a umenia“, povedal na záver primátor Oliver Solga.

Výstava JÁN KUPECKÝ – ŽIVOT A DIELO, potrvá v Mestskom múzeu v Starej radnici do 30. októbra.

 

(r)