Vážení spoluobčania, milí návštevníci Vinobrania 2016,

September 2016 / Prečítané 1013 krát

   dovoľte aby som vás ako primátor slobodného kráľovského mesta Pezinok srdečne privítal na tohoročnom Vinobraní a zaželal vám tri dni plné pekného jesenného počasia, radosti zo stretnutia s priateľmi, ktorého súčasťou je, samozrejme, aj pohár dobrého vína či burčiaku.
   Pezinok a jeho obyvatelia chcú byť nielen dobrými hostiteľmi, ale chcú zároveň prezentovať výsledky svojej práce, umu a talentu. Preto Vinobranie nebude len o víne a gastronómii, ale bude aj o kultúre, umení a hudbe, bude aj o slávnej histórii a bohatej prítomnosti.
   Moderné Vinobrania majú svoje korene v tradičných oslavách ukončenia prác vo vinohradoch v čase jesenných mesiacov. Vtedy sa završuje ťažká a namáhavá fyzická práca vinohradníkov
a nastupuje práca vinárov. Vinobranie je aj pripomenutím viac ako tisícročnej tradície pestovania vínnej révy v našom Malokarpatskom kraji. Od nepamäti tu naši predkovia obrábali zem, zúrodnili kamenistú pôdu a modlili sa, aby Pán Boh ochránil ich vinice pred jarnými mrazmi, krupobitím, a rôznymi chorobami. Aby sa vôbec dožili úrody a mohli nakŕmiť a obliecť svoje deti.
   Súčasné generácie si už nevedia ani predstaviť, v akých podmienkach žili naši prarodičia alebo starí rodičia a ako ťažko pracovali, aby vybudovali to, čo my dnes považujeme za samozrejmosť. Preto nás teší, že po rokoch stagnácie vinohradníctva sa znovu našli ľudia, ktorí vysádzajú nové vinohrady, revitalizujú krajinu a neboja sa ťažkej a namáhavej práce. Im patrí naša vďaka a úcta a to nielen počas troch dní Vinobrania, ale po celý rok.
   Preto, vážení priatelia, keď budete dvíhať na Vinobraní 2016 pohár vína na zdravie vaše alebo vašich priateľov, spomeňte si na našich predkov, ktorí vinice založili a aj na tých, ktorí ich dnes starostlivo obrábajú a pestujú kvalitné hrozno, z ktorého vyrábajú vynikajúce vína, schopné konkurovať aj najlepším svetovým vínam.
   Vitajte teda v Pezinku, milí priatelia, a na vaše zdravie!

 

Oliver Solga,  primátor mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: