Vyšla nová Historika

August 2016 / Prečítané 752 krát

   V júli vyšlo v poradí už šieste číslo regionálneho historického občasníku HISTORIKA, ktorý vydávajú spolu dve pezinské múzeá, Malokarpatské a Mestské. V novom vydaní časopisu nájdete trinásť príspevkov doplnených bohatým obrazovým materiálom.Štyri sú venované priamo Pezinku – Inventáre Pezinského hradu z rokov 1574 a 1586, Pohľad na rok 1945 očami pezinskej kroniky, Príspevok k poznaniu architektúry v Pezinku – meštiansky dom na Holubyho ulici 23 a Obnova Rodného domu Jána Kupeckého v Pezinku (1950-1952). Ďalšie rovnako zaujímavé článku sú venované mestám a miestam okresu Pezinok ako Svätý Jur či Červený kameň, ale aj osobnostiam – Fotografia Ľudovíta Štúra – stručná história, Básnik Štetca Ing. Jozef Lackovič a Rozhovor s Michalom Schmidtom – nadšencom histórie a archeológie, ktorý sa dlhodobo venuje histórii obce Štefanová.
   Historiku (aj staršie čísla) zakúpite v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, v Mestskom múzeu v Pezinku, vo vybraných kníhkupectvách a v informačných centrách.

 

(r)


Ohodnoťte článok: