Starostlivosť o dieťa trochu inak – profesionálna rodina

August 2016 / Prečítané 719 krát

   Pre väčšinu z nás je vlastná rodina samozrejmosťou – starí rodičia, rodičia, súrodenci, ich spoločná minulosť, súčasnosť, budúcnosť. V našej spoločnosti však vyrastajú deti, ktoré takúto možnosť nemajú. Ich rodina nefunguje, rodičia im nedokážu zabezpečiť základné potreby, a preto často dochádza na základe rozhodnutia súdu k ich umiestneniu do detského domova.
   Je to vážny zásah a zmena v živote dieťaťa. V rámci individuálneho prístupu detské domovy najmä pre deti od 0 - 6 rokov uprednostňujú starostlivosť o deti v profesionálnych rodinách. Profesionálny rodič je zamestnanec detského domova a starostlivosť o dieťa vykonáva vo svojom vlastnom rodinnom prostredí (dome či byte). Je to dočasné riešenie, akási prestupná stanica, na dobu pokiaľ sa neupravia pomery v jeho pôvodnej rodine alebo kým nie je umiestnené v náhradnej rodine formou pestúnskej starostlivosti alebo adopcie. Pre dieťa je dôležité, že sa oň stará jedna stabilná osoba a užíva si pozornosť aj ostatných členov rodiny. Dieťa si v rodine vytvára vzťahovú väzbu, čo je pre jeho budúcnosť veľmi dôležité vo viacerých smeroch. Po skúsenostiach, ktoré máme, umiestnenie dieťaťa v kvalitnej profesionálnej rodine je pre jeho zdravý psycho-motorický vývin osobnosti veľkým prínosom.
   Kto môže vykonávať povolanie profesionálneho rodiča? Jednou z podmienok je ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, tiež je nevyhnutné absolvovanie prípravy na profesionálne rodičovstvo. Avšak žiadne vzdelanie nenahradí to, že „profesionálny“ rodič dokáže dieťaťu poskytnúť pocit istoty, bezpečia a lásky.
   Ak vás tieto riadky zaujali a máte záujem dozvedieť sa viac o tematike profesionálneho rodičovstva, respektíve uvažujete nad tým, že by ste sa ním sami stali, kontaktuje nás:

Mgr. Beata Molnárová, tel.: 0905 239 274, e-mail: riaditel.harmonia@gmail.com
Mgr. Katarína Tomčíková, tel.: 0918 919 367 e-mail:  katarina.tomcikova@dedcsp.sk

   Aktuálne sa administratívne sídlo Detského domova Harmónia nachádza na Stavbárskej 6 v Bratislave, avšak v blízkej budúcnosti sa presťahuje do Pezinka.

 

Beata Molnárová

 


Ohodnoťte článok: