Spomienka na 1. svetovú vojnu v Senci

August 2016 / Prečítané 651 krát

   Klub sprievodcov mesta Pezinok pripravil v marci pre svojich členov klubu i pre verejnosť exkurziu do susedného mesta Senec. Ako v minulých rokoch sme okrem prechádzky historickým centrom Senca absolvovali aj návštevu Mestského múzea a Infocentra.
   Tradičné bolo milé prijatie pracovníčkou Infocentra, ktorá nám poskytla informácie o podujatiach v meste počas mesiaca marec a poskytla nové propagačné materiály. Rovnako ako v uplynulom roku nás po zaujímavej expozícii mestského múzea sprevádzal jeho riaditeľ Gábor Strešňák, ktorý bol i odborným garantom výstavy venovanej histórii I. svetovej vojny a jej priebehu na našom území. Zaujali nás mnohé vystavené exponáty, dokumenty, zbrane i osobná korešpondencia vojakov a dôstojníkov, ktorí boli občanmi mesta Senec a blízkeho okolia. Z jeho pútavého lektorského výkladu sme sa dozvedeli i o priamych dopadoch vojnových konfliktov na obyvateľstvo Senca a okolia.
   V osobitnej časti sa venoval tiež problematike vojnových zajatcov, ktorí boli internovaní na našom území a viaceré exponáty vystavené na tejto výstave dokumentovali i prácu týchto zajatcov, ktorí napríklad z nábojníc vyrábali rôzne pamiatkové predmety. Prezreli sme si tiež rovnošaty vojakov a dôstojníkov a súčasti výstroje i zbrane. Jeden z priestorov múzea je počas trvania tejto výstavy prebudovaný na autentický bunker, v akom sa zdržovali vojaci počas bojov v I. svetovej vojne.
   Na záver sme si v susednom objekte múzea, v kultúrnom dome pozreli výstavu grafických prác a fotografií tvorcov žijúcich a pracujúcich v meste Senec.

 

Peter Ronec

 


Ohodnoťte článok: