Výtvarná súťaž žiakov ZŠ na tému PO OČAMI DETÍ 2016

August 2016 / Prečítané 904 krát

   Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok SOU v spolupráci so ZŠ Pezinok Fándlyho a s podporou mesta Pezinok a DPO SR i v tomto roku zorganizoval pre žiakov ZŠ v okrese Pezinok súťaž grafických prác žiakov na tému, PO OČAMI DETÍ 2016, ktorá má vyše tridsaťročnú tradíciu. Aj tentoraz sa súťažilo v kategóriách mladší a starší žiaci s počtom vyše 200 prác. Odborná porota pod vedením Aleny Burdanovej hodnotila výtvarnú a obsahovú stránku prác a udelila množtvo cien za 1. 2. a 3. miesto, Cenu Požiarnej ochrany, Za záchranu života a cenu Prevencie pred požiarmi a tri osobitné ceny za kolektívne práce:
1. žiačkam ZŠ Orešie za prácu s názvom HASIČI spracovanú kombinovanou technikou.
2. žiakom ZŠ Slovenský Grob za kašírovanú figurínu Hasič Samko v zásahovej rovnošate. Táto práca i s ďalšími víťaznými je vystavená i na medzinárodnej výstave Hasičské Hoby, ktorú zorganizovalo DHZ Pezinok SOU v Krajskom múzeu Prešov do konca prázdnin 2016.
3. žiakom zo školského klubu pri ZŠ Svätý Jur za kolektívnu prácu kombinovanou technikou pod názvom Zásah hasičov pri horiacom strome.
   Prvé ceny v tohtoročnej súťaži boli v kategórii mladší žiaci udelené týmto žiakom: S. Steinhubelová ZŠ Ľ. Štúra Modra, J. Majda ZŠ Ľ. Štúra Modra, Cena PO: A. Viola + K. Selepová ZŠ Svätý Jur, Cena za záchranu života: M. Píšová ZŠ Ľ. Štúra Modra, Cena Prevencie pred požiarmi D. Heribanová ZŠ Ľ. Štúra Modra.
   Prvé ceny v kategórii starší žiaci: M. Spišiaková ZŠ Ľ. Štúra Modra, V. Hinková ZŠ Ľ. Štúra Modra, Cena PO: T. Tomašovičová ZŠ a MŠ Slovenský Grob,
   Cena za záchranu života: S. Fornerová ZŠ a MŠ Slovenský Grob, Cena prevencie pred požiarmi: Z. Aschengeschwandtnerová ZŠ Fándlyho Pezinok.
   Mladší žiaci ZŠ z Pezinka dostali ešte nasledovné ceny: L. Grajciarová ZŠ Kupeckého 2. cena a A. Saloň 3. cena, F. Krasňanský ZŠ Fándlyho získal 3. cenu PO, N. Kintlerová ZŠ Na Bielenisku získala 2. cenu Za záchranu života. 2. cenu Prevencie pred požiarmi získal T. Dulík ZŠ a MŠ Orešie.
   Starší žiaci z Pezinka: Z. Cibulková ZŠ Fándlyho a L. Javorková ZŠ Fándlyho získali 3. cenu, 2. cenu PO získala V. Soukupová ZŠ Na Bielenisku a 3. cenu PO získala T. Špičková ZŠ a MŠ Orešie. 2. cenu Za záchranu života získal V. Melišík ZŠ Fándlyho. 2. cenu Prevencie pre požiarmi získala A. Hiblerová ZŠ Na Bielenisku a 3. cenu Za prevenciu pred požiarmi získala M. Havlovičová ZŠ a MŠ Orešie.
   Výstava víťazných prác bola sprístupnená verejnosti v ZŠ Fándlyho Pezinok. Víťazov a hostí na vernisáži privítala riaditeľka Ing. M. Hlúšková spolu s viceprimátorom mesta Pezinok Ing. Milošom Andelom a kurátorom výstavy Petrom Roncom. Diplomy a vecné ceny venovalo mesto Pezinok, DPO SR i ďalší sponzori.

 

Peter Ronec

 


Ohodnoťte článok: