Nová kniha u susedov

August 2016 / Prečítané 750 krát

   Modranská beseda v spolupráci so SNM-Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre s podporou Ministerstva kultúry SR a Mesta Modry vydala monografiu o histórii Kráľovej pod názvom Kráľová – poddanská obec mesta Modry. Kto sa zaujíma o históriu malokarpatského regiónu a túto knihu ešte nemá, je najvyšší čas, aby si ju zadovážil.

 

(r)