BSK: Bratislavský kraj je najinovatívnejší

August 2016 / Prečítané 694 krát

   Bratislavský samosprávny kraj sa v poslednej štatistike mapujúcej inovačnú výkonnosť v regiónoch na území EÚ, z úrovne „priemerného inovátora“ dostal na úroveň „stredne vysokého inovátora“.
   „V roku 2013 sme schválili Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK pre roky 2014-2020, v ktorom sme si stanovili za cieľ vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti bratislavského regiónu v rámci európskeho prieskumu. Najnovšie správy potvrdzujú, že sa nám to podarilo. Dosiahnutie globálneho cieľa v predstihu nás ešte viac motivuje pracovať aj na ďalších strategických cieľoch Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja v oblasti rozvoja poznatkovo orientovanej ekonomiky, rozvoja služieb a turizmu, integrovanej a ekologickej dopravy a znižovania energetickej náročnosti ako aj zlepšenia kvality životného prostredia. O tom svedčí aj naša aktivita pomoci pre Hyperloop, pre ktorý spolu s vedením spoločnosti hľadáme vhodné miesto v kraji. Z Bratislavského kraja sa tak stáva nielen najlepšie miesto pre život, ale aj najlepšie miesto pre inovácie,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
   Bratislavský samosprávny kraj v roku 2013 schválil Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020, v ktorom poslanci Zastupiteľstva BSK v strategickej časti schválili stanovený globálny cieľ vytvorenia vhodných podmienok pre zvýšenie inovačnej výkonnosti bratislavského regiónu v rámci európskeho priestoru. Nástrojmi na dosiahnutie tohto cieľa sú kroky, ktoré vytvárajú hospodárske a sociálne podmienky najmä na zvýšenie celkových výdavkov v oblasti vedy a výskumu, zvýšenie počtu výskumných pracovníkov, zvýšenie počtu inovácií v malých a stredných podnikoch, zvýšenie podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie na území kraja, ale aj zvýšenie počtu patentových prihlášok. Týmito postupnými krokmi sa zlepšilo celkové hodnotenie kraja v rámci poradia inovačnej výkonnosti regiónov na území EÚ (Regional innovation scoreboard – RIS) z úrovne priemerného inovátora na úroveň stredne vysokého inovátora.

 

(BSK)

 


Ohodnoťte článok: