Zo zvodiek mestskej polície Pezinok

August 2016 / Prečítané 809 krát

Policajti chytili zlodeja
   Dňa 23. júna .2016 v čase o 07,40 hodine došlo v predajni BILLA na ul. Meisslova ku krádeži tovaru - dvoch, fliaš alkoholického nápoja Vodka Absolut v hodnote 25,99 €. Zlodej s tovarom prešiel mimo pokladničnú zónu bez zaplatenia. To spozoroval pracovník predajne, ktorý zlodeja prenasledoval a pokúsil sa ho zastaviť pred predajňou. V rovnakom čase sa v blízkosti predajne nachádzala aj hliadka mestskej polície, ktorú požiadal pracovník predajne o pomoc. Mestskí policajti po krátkom prenasledovaní páchateľa na ulici Záhradná dostihli, predviedli na útvar mestskej polície, kde s ním vykonali potrebné procesné úkony na objasnenie skutku. Páchateľom krádeže bol už z minulosti mestským policajtom známy 29 ročný M.L. bytom Pezinok, ktorý bol iba nedávno podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody. Páchateľ priestupku proti majetku bol doriešený pokutou v blokovom konaní a zistené skutočnosti boli následne oznámené na OO PZ Pezinok.

Neúspešný pokus o krádež bicykla
   Dňa 25. júla .2016 v čase o 00,40 hodine spozorovala stála služba mestskej polície prostredníctvom kamerového systému na Holubyho ulici pred železničnou stanicou neznámeho muža, ktorý sa správal podozrivo. Osoba sa kovovým nástrojom pokúšala odcudziť jeden z bicyklov uzamknutý o stojan, čo sa však nepodarilo.
   Vyslaná hliadka mestskej polície mužovi obmedzila osobnú slobodu a pomocou donucovacích prostriedkov predviedla na útvar mestskej polície. Ďalším šetrením bolo zistené, že páchateľom priestupku je 24 ročný J.P. bytom Blatné, ktorý sa priznal k neúspešnému pokusu o krádež bicykla. Majiteľovi by v prípade krádeže bicykla vznikla škoda 138 €. Páchateľovi priestupku proti majetku v štádiu pokusu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Poškodenie motorového vozidla
   Dňa 25. júla 2016 v čase o 03,35 hodine došlo na sídlisku Sever k poškodeniu zaparkovaného motorového vozidla továrenskej značky Mitsubishi. Neznámy páchateľ rozbil ľavé predné spätné zrkadlo a na dverách vytvoril kovovým predmetom ryhy a preliačiny. Vandalizmom bola spôsobená škoda na motorovom vozidle vyčíslená na takmer 200 €.
   Po prehratí kamerového záznamu mestskej polície z uvedeného obdobia a miesta udalosti bolo zistené, že vozidlo poškodila po ulici prechádzajúca neznáma osoba s predmetom v ruke, pravdepodobne kovovou tyčou. Operatívno-pátracou činnosťou príslušníkov mestskej polície v teréne, miestnou a osobnou znalosťou a spoluprácou s obyvateľmi sídliska Sever bolo zistené, že osoba na videozázname je 29 ročný R.Č., bytom z Pezinka. Páchateľ priestupku proti majetku bol doriešený pokutou v blokovom konaní. V rámci prejednávania priestupku bol páchateľ priestupku poučený o povinnosti nahradiť poškodenému spôsobenú škodu. Páchateľ uvedeného deliktu v uvedený večer poškodil ešte ďalšie dve motorové vozidlá, ktoré už má v riešení OO PZ Pezinok.

 

Text a FOTO: (MsP)