Archeologický výskum sa skončil

August 2016 / Prečítané 664 krát

   Archeologický prieskum pod chodníkom pred Malokarpatským múzeom na ulici M. R. Štefánika bol ukončený zameraním náleziska, zdokumentovaním nálezov a odborným vyhodnotením. Pravdepodobný vstup do pivnice, zachované náznaky schodišťa a muriva budú zakonzervované a výsledky prieskumu odborne spracované.
   Garantom prieskumu bolo Mesto Pezinok a Malokarpatské múzeum v Pezinku a viedli ho archeológovia Július Vavák a Lenka Choma Soročinová. Po ukončení prác bude chodník vrátený do pôvodnej podoby a pracovníci Malokarpatského múzea spolu s vedením mesta budú hľadať možnosť prezentácie týchto nálezov.
   Touto cestou chceme poďakovať nielen spomínaným archeológom a ich pomocníkom, ale aj pamiatkarkám – Barbore Šustekovej z Krajského úradu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave a Elene Sabadošovej, za odborný posudok.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: