Súčasná situácia projektu Elektronizácia

August 2016 / Prečítané 714 krát

   Prostredníctvom projektu Elektronizácia mesta Pezinok bolo zavedených 20 eGovernment služieb.
   Všetky sú uvedené a aktívne na stránke mesta, link http://esluzby.pezinok.sk/
    Občania mesta Pezinok si tak môžu vybaviť všetko potrebné prostredníctvom internetu bez nutnosti návštevy mestského úradu.
Vyzývame občanov, ak sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostným osobným kódom (BOK) k nemu, aby neváhali svoje žiadosti podávať s využitím elektronických služieb. Nakoľko ešte žiadna žiadosť v období júl – august 2016 nebola z vonkajšieho prostredia (od občana FO, právnického subjektu PO) v rámci ostrej prevádzky doručená do elektronickej podateľne mesta, nemáme vedomosť o tom, že by ostrá prevádzka nefungovala. Preto prosíme občanov, aby túto e-službu čo najskôr využili.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: