Otvorenie Mestskej krytej plavárne už 5. 9.

August 2016 / Prečítané 812 krát

   Od núteného zatvorenia Krytej plavárne v Pezinku (16. 4. 2016) ubehli 4 mesiace a môžeme s čistým svedomím povedať, že počas celej doby vnútri prebiehal čulý pracovný ruch.
   Najdôležitejšia výmena opotrebovaného a zastaraného Vzduchotechnického zariadenia bola svojím spôsobom aj najkomplikovanejšia. Po výbere dodávateľa a podpise zmluvy sme na dodanie museli čakať 9 týždňov. V tomto okamihu sa vzduchotechnické zariadenie nachádza na svojom mieste, inštaluje a pripravuje sa na odskúšanie a spustenie do prevádzky.
   Cena zariadenia predstavuje 45 860 € bez DPH.
   Súčasne sme v tomto období pristúpili k výmene opotrebovanej fólie na veľkom plaveckom bazéne, vyrovnávacej nádrže, potrubia a nových rebríkov v celkovej sume 24 666 bez DPH.
   Výmena protišmykovej dlažby okolo celého veľkého bazéna stála 2 343 € bez DPH.
   Veľmi naliehavá bola aj výmena halogénového osvetlenia v bazénovej časti za moderné, energeticky úsporné LED svietidlá v celkovej sume 3 607 € bez DPH.
   Preventívne sme vymenili potrubné rozvody k rebrovým radiátorom v bazénovej časti, ktoré pod vplyvom vlhkého prostredia začínali korodovať.
   Zároveň pracovníci MPS premaľovali stropy v bazénovej časti, vybúrali a spätne zamurovali otvory pri dodaní vzduchotechniky, maľovali fasádu, interiér plavárne a vykonali mnoho ďalších nevyhnutných opráv.
   Ak sa po odskúšaní prevádzkyschopnosti vzduchotechnického zariadenia, tlakových skúškach a napustení bazénov nevyskytnú žiadne nepredvídateľné okolnosti, predpokladáme otvorenie Krytej plavárne pre Pezinčanov a širokú verejnosť dňa 5. 9. 2016 o 14.00 h.

 

(MPS)


Ohodnoťte článok: