Nová propagácia mesta

August 2016 / Prečítané 780 krát

  Mesto po znovuotvorení Mestského informačného centra v Starej radnici pristúpilo k príprave vydania nových propagačných materiálov o meste a mapy mesta. Ako prvé bolo vydané pexeso pre deti Bane a minerály Pezinka a okolia. Zároveň spustilo aj novú kampaň, ktorá má do Pezinka prilákať ešte viac návštevníkov a turistov.
   Kampaň je vedená pod ústredným sloganom „Pezinok – mesto vína a umenia“. Jeho prvá prezentácia sa uskutočňuje na poslednej strane Pezinčana v mesiaci júl a august. Nasledovať bude program podujatí, ktoré sa budú konať pod touto hlavičkou a budú propagovať významné vinárske a umelecké aktivity, ktoré mesto organizuje, alebo sa na ich organizácii podieľa.
   Nová propagácia bola prezentovaná už aj v česko-slovenskom umeleckom magazíne ART Plus. Pozýva na výstavu Jána Kupeckého a tohoročné Vinobranie 2016.

 

(r)