Blahoželáme

Júl 2016 / Prečítané 950 krát

  Dňa 22. júla 2016 sa dožila naša drahá mamička,
babička a prababička, pani
Anna ONDREJOVIČOVÁ
vzácnych 95 rokov života. Pri tejto príležitosti jej zo srdca želajú pevné zdravie, šťastie, pohodu a hojnosť božieho požehnania deti s rodinami. K blahoželaniu sa pripája celá rodina.


Ohodnoťte článok: