Mladý človek a veda

Júl 2016 / Prečítané 928 krát

   V máji i júni sme na stránkach Pezinčana priniesli krátke informácie o projekte, do ktorého bola  zapojená veľká časť mladej generácie nášho mesta. „Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí“ je názov veľkého projektu, ktorý na Ekonomickom ústave SAV vedie Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.
   Budúcnosť nás všetkých, ale hlavne budúcnosť najmladšej generácie je hlavným aspektom dotykov sveta vedy a mladej generácie. V spolupráci prof. Ivety Pauhofovej a Evy Šiškovej sa vo februári 2016 zrodil menší projekt. Nebolo v ňom toľko vedcov, ale aktívne sa na ňom zúčastnili deti, žiaci a študenti vo veľkom počte. Pod vedením svojich pedagógov plnili pripravené úlohy. Vo vekových skupinách od 4 do 11 rokov kreslili a maľovali. Tí starší od 11 do 20 rokov písali. Aktívne sa svojou tvorbou zúčastnilo okolo 1500 mladých ľudí. Do záverečnej súťaže postúpilo 62 prác.

Pezinskí víťazi v jednotlivých kategóriách:

Kategória A – deti z materských škôl 4 – 7 rokov, kresba, maľba na tému „ Čo mám najradšej “ – 3. miesto Emmka Jantová, Materská škola pri ZŠ Orešie Pezinok
Kategória B – žiaci I. stupňa základných škôl 7 – 11 rokov, kresba, maľba „ Čím chcem byť “ – 1. miesto Lucia Javorková, ZŠ Fándlyho Pezinok, 2. miesto Nina Demčáková, ZŠ Na bielenisku Pezinok, 3. miesto Števo Javorka, ZŠ Fándlyho Pezinok
Kategória C – žiaci II. stupňa zákl. škôl 11 – 15 rokov, úvaha
„ Čo sa mi páči a čo by som zmenil vo svojom meste “ – 1. miesto Martin Otáhal ZŠ Jána Kupeckého Pezinok, 2. miesto Diana Virgovičová Gymnázium Pezinok, 3. miesto Tomáš Žurek ZŠ Jána Kupeckého Pezinok
Kategória D – študenti stredných škôl 15 – 20 rokov, úvaha
„Ako si predstavujem svoj život a prácu v roku 2030“ – 1. miesto Mária Mešťanová Obchodná akadémia Pezinok, 2. miesto Tamara Hudáková Gymnázium Pezinok, 3. miesto Nikola Plančíková Stredná odborná škola Pezinok
V kategóriách A a B boli všetkým víťazom udelené Ceny REVIE, tiež za druhé a tretie miesta v kat. C a D.
   Víťazom v kategóriách C a D, boli za literárne práce udelené dve hlavné ceny. Hneď na začiatku bola vyhlásená súťaž o cenu „Cesty poznania“ PhDr. Františky Čechovej, PhD. historičky a pedagogičky, rodáčky z Pezinka, ktorá v januári 2016 uprostred tvorivej práce náhla zomrela. Skúmanie života a schopnosti dialógu medzi rôznymi kultúrami a vklad jedinca aj väčšieho spoločenstva ľudí v krízových situáciách, dialóg, tak potrebný v minulosti aj dnes, to je posolstvo, ktoré Františka Čechová nechala ako svoj odkaz budúcim generáciám.
Za víťazné práce dostali súťažiaci okrem diplomov i vecné ceny. Hlavné ceny finančne zabezpečil sponzor projektu ZSE a.s. eon. Ostatné ceny financovala REVIA Malokarpatská komunitná nadácia so sídlom v Pezinku. Koordinátorka projektu udelila tri zvláštne ceny – pre MŠ Za hradbami, Šimonovi Ratuzskému zo ZŠ Fándlyho za úvahu Vinosady a Anne Rozkošovej zo ZŠ J. Kupeckého za kresbu Čím chcem byť.
   Slávnostná časť nášho projektu – teda výstava víťazných prác, vernisáž a udeľovanie ocenení bolo súčasťou VI. medzinárodnej konferencie „Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí“ s podtitulom „Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika“ v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach v dňoch 27. – 29. júna 2016. Pozvanie prijalo i Mesto Pezinok, ktoré zastupoval viceprimátor Ing. Miloš Andel.
   Keďže hlavnou témou celého projektu je budúcnosť, je zákonité, že projekt pokračuje. V spolupráci medzi REVIOU, školami a koordinátorkou projektu budú materiály z projektu spracované do časových schránok. Keďže naša komunitná nadácia REVIA je skutočne komunitná, dohodla správkyňa nadácie Dr. Drahoslava Finková so Štátnym archívom SR pobočka Modra možnosť uloženia dokumentov projektu „Mladý človek a veda“. Publikovaním prác účastníkov na webovej stránke sa bude môcť s projektom zoznámiť i širšia verejnosť. Či bude inšpiráciou i pre iné mestá alebo skupiny obyvateľov, ukáže čas. Zatiaľ náš projekt zaujal pani komisárku pre deti a 35 výtvarných prác našich nominantov zdobí Úrad komisára pre deti v Bratislave.
   Za veľa práce patrí veľké poďakovanie. Školám, pedagógom, žiačikom, žiakom, študentom, všetkým, ktorí sa na naplnení projektu podieľali.

 

Eva Šišková

 


Ohodnoťte článok: