Tréningy pamäti aj vďaka podpore REVIE

Júl 2016 / Prečítané 891 krát

   Tréningy pamäti a koncentrácie, ktoré organizuje Malokarpatská knižnica v Pezinku, pokračujú aj v roku 2016. Tento rok už boli v priestoroch knižnice vyškolené dve skupiny seniorov. Trénerka pamäti vycestovala aj do obce Malinovo, kde súbežne viedla tretiu skupinu a v júni spustila sériu tréningov pamäti v priestoroch Domova sociálnych služieb Pezinok pre klientov DSS. PhDr. Katarína Benciová navštevuje skupinu 13 seniorov a pripravuje pre nich špeciálne cvičenia na rozvoj koncentrácie a podporu pamäti. Na 90 minút sú tak seniori nútení premýšľať pri zadaných rôznych cvičeniach, hádankách, prešmyčkách, ale hlavne pri osvojovaní si nových techník zapamätania si rôznych vecí, ako napríklad telefónnych čísiel, PIN kódov, tvárí, mien a podobne. Tým, že na odporučenie trénerky seniori píšu výhradne písaným písmom, pomáhajú si k prepájaniu oboch hemisfér, čo pomáha k vzniku nových synáps, spojení medzi neurónmi.
   Projekt „Tréningy pamäti a koncentrácie pre seniorov“ sa uskutočňuje aj vďaka finančnej podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie. Pri tréningoch môžu trénujúci návštevníci používať aj novozakúpené pomôcky a trénerka, ktorá neustále študuje a dopĺňa si vzdelanie, pripravila cvičenia na koncentráciu a motoriku napríklad s fitloptami, šatkami a masážnymi loptičkami. Základom správneho cvičenia je správne dýchanie, na čo využíva pestrofarebné šatky. Sedenie na fitloptách seniorov nabáda k správnemu držaniu tela. Masážne loptičky zase pomáhajú prekrveniu celého tela a podporujú aj uchovanie si tak potrebnej jemnej motoriky do čo najdlhšieho veku. Pre odvážnejšie seniorky má trénerka pamäti pripravené šatky na brušné tance. Prvýkrát dostanú absolventi aj príručku cvičení, aby mohli po ukončení tréningov cvičiť aj doma.
   Na jeseň plánuje Malokarpatská knižnica v Pezinku otvorenie ďalšej série tréningov pamäti. Potrebné informácie nájdete na webovej stránke, v mesačných programoch a záujemci sa môžu spýtať priamo v knižnici, kde sú všetci srdečne vítaní.

 

(mkp)


Ohodnoťte článok: