15 rokov Turisticko-poznávacieho kurzu

Júl 2016 / Prečítané 1368 krát

   V dňoch 6. až 10. júna 2016 sa žiaci zo ZŠ na Fándlyho ulici v Pezinku po pätnásty raz zúčastnili Turisticko - poznávacieho kurzu. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita klasických vzdelávacích osnov pre žiakov VIII. ročníka a jeho činnosť je organizovaná v dvoch rovinách - poznávacej a turistickej.
   Poznávacia časť je zameraná na spoznávanie vybraného regiónu, ktorý leží na pomedzí piatich národných parkov a je v ňom i výrazná koncentrácia kultúrnych a historických pamiatok.
Turistická časť sa orientuje na oboznámenie žiakov so základnými pravidlami turizmu (odhad vlastných síl, orientácia na mape, orientácia podľa značiek, správanie sa v prírode a v chránenom území a pod.).
   Pestrosť a rozmanitosť krajinných typov je charakteristickou črtou slovenskej prírody, v ktorej sa dodnes zachovali mnohé takmer panenské územia. Myšlienka kurzu pred pätnástimi rokmi vychádzala z faktu, že naše deti veľmi málo poznajú svoju vlasť a nevedia vnímať krásu, ktorá ich obklopuje. Vedomosti o Slovensku, ktoré získavajú v škole, sú pre nich abstraktné a málo si ich pamätajú. Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli vytvoriť kurz s cieľom poznávania Slovenska.
   Najdôležitejším aspektom bolo vybrať lokalitu Slovenska, v ktorej sa dali nájsť najlepšie možnosti na realizáciu kurzu. Každý kút Slovenska má svoje pôvaby, preto rozhodovanie nebolo ľahké. Nakoniec zvíťazila oblasť horného Pohronia a Gemera, pretože práve odtiaľ je možné podnikať poznávacie výlety do piatich národných parkov (NAPANT, TANAP, Slovenský raj, Slovenský kras a Muránska planina).
    V priebehu trvania kurzu sme sa postupne posunuli viac na východ. Prvé tri roky bola našou základňou Predná Hora, osem rokov Telgárt, ostatné štyri roky prichádzame do hotela Priehrada na Dedinkách, odkiaľ každý deň vychádzame na miesta, ktoré nám určuje program.
   Myšlienku Jána Amosa Komenského: „...všetko nech sa predkladá všetkým zmyslom, nakoľko je to len možné...“ sme uplatnili už v príprave kurzu a s aplikáciou zásad medzipredmetových vzťahov sa snažíme vedomosti žiakov získané na hodinách geografie, biológie, dejepisu, slovenského jazyka a literatúry upevňovať, ale i dopĺňať priamo na mieste.
Počas prípravy i na kurze žiaci získajú množstvo poznatkov o geomorfologickej štruktúre územia a jednotlivých celkov, spoznajú krasový reliéf i jaskynné systémy. Zoznámia sa s históriou i súčasnosťou celého regiónu. Cieľom prípravy je, aby sa s pojmami a faktami nestretli po prvý raz pri sprievodcovskom výklade na mieste, ale aby si utvrdili už získané vedomosti.
Počas 15 rokov trvania kurzu sme postupne prešli takmer všetkými roklinami Slovenského raja (Suchá Belá, Veľký Sokol, Piecky, Kláštorská, Veľký Kyseľ a Sokolia dolina), prielomom Hornádu a západnou časťou Muránskej planiny, spoznali Štrbské Pleso, vodopády Studeného potoka, Solisko, Hrebienok, Bílikovu, Rainerovu i Zamkovského chatu, Skalnaté pleso a zdolali vrchol Kráľovej hole. Navštívili sme jaskyne Beliansku, Bystriansku, Dobšinskú ľadovú, Domicu, Gombaseckú a Ochtinskú aragonitovú, hrady Muránsky, Kežmarský, Spišský, Ľupčiansky a Krásnu Hôrku, kaštiele vo Svätom Antone a Betliari, Starý i Nový zámok v Banskej Štiavnici, mestský hrad v Kremnici a Banskej Bystrici. Zo sakrálnych pamiatok sme spoznali chrám v Levoči, gotický kostol v Štítniku a katedrálu v Rožňave. Z pamiatok týkajúcich sa novodobých dejín sme si prezreli budovu prvého slovenského gymnázia v Revúcej, ale i múzeum SNP v Banskej Bystrici a pamätníky obetiam v Kremničke a Nemeckej.
   Kurz sa medzi žiakmi našej školy stále teší veľkej obľube, o čom svedčí i skutočnosť, že sa ho v prípade možnosti zúčastňujú po druhý raz i deviataci, ktorí už na kurze boli, ale radi využijú možnosť doplniť rady ôsmakov.

 

Alena Golianová

 


Ohodnoťte článok: