110. výročie narodenia Ľudovíta Rajtera

Júl 2016 / Prečítané 614 krát

   V sobotu 30. júla uplynie 110 rokov od narodenia významného slovenského dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga Ľudovíta Rajtera, ktorý sa narodil 30. júla 1906 v Pezinku.
Vedenie mesta Pezinok pripravuje k tomuto významnému jubileu niekoľko hudobných a kultúrnych podujatí. Prvou bude spomienka na Ľudovíta Rajtera a položenie venca kvetov na jeho hrob na pezinskom cintoríne v piatok 29. júla o 14. hodine.
   V októbri usporiada vedenie mesta na jeho počesť slávnostný koncert v Evanjelickom kostole a program venovaný slávnemu dirigentovi pripravuje aj Základná umelecká škola v Pezinku.
   Ľudovít Rajter (30. 7. 1906 - 6. 7. 2000), položil základy dirigentskej školy na Slovensku a podieľal sa na vzniku Slovenskej filharmónie, ktorej bol dlhoročným dirigentom. Hudobné vzdelanie získal v Bratislave, v Budapešti a vo Viedni. Od vzniku Vysokej školy múzických umení v Bratislave v roku 1949 bol činný ako pedagóg a v roku 1991 sa stal profesorom. Aktívne spolupracoval s významnými zahraničnými hudobnými telesami v mnohých krajinách Európy. Počas jeho dlhého a tvorivého života vyšli desiatky gramofónových nahrávok hudobných telies, ktoré dirigoval, rovnako tak boli bohaté jeho rozhlasové a televízne nahrávky a skladateľská a publikačná činnosť.
   Bol tiež držiteľom najvyšších domácich i zahraničných umeleckých a spoločenských vyznamenaní, ako napríklad rakúskeho „Čestného kríža pre vedu a umenie“, domáceho „Radu Ľudovíta Štúra“ alebo „Čestného členstva Maďarskej akadémie umení“.
   Ľudovít Rajter bol aj „Čestným občanom mesta Pezinok“ a k svojmu rodisku, ktoré často navštevoval, sa aj hrdo hlásil.

 

(r)