Výstavba zimného štadióna sa začala

Júl 2016 / Prečítané 807 krát

   Stavebné práce na stavbe hokejového štadióna na Rozálke sa začali zemnými prácami začiatkom mesiaca júl, ako prisľúbil investor stavby.
   Priebežne bol na stavbe vykonaný aj archeologický dohľad. V súčasnosti sa pripravuje podložie na betónovanie nosných pätiek. Vykopaná zemina bude naspäť navezená do podložia stavby.

 

(MsÚ)