Poplatok za rozvoj. Konečne!

Júl 2016 / Prečítané 777 krát

   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku ako jedno z prvých miest na Slovensku prijalo Všeobecné záväzné nariadenie o poplatku za rozvoj. Poplatok sa dotýka všetkých developerov a stavebníkov na území mesta a platí rovnako pre výstavbu rodinných, ako aj bytových domov a ostatných stavieb realizovaných na území mesta.
   Poplatok sa netýka výstavby rodinných domov do 150 m2 podlahovej (úžitkovej) plochy, ale len nadzemných častí stavby. Týka sa tiež len stavieb, ktorých stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť po 1. januári 2017. Do tejto výmery sa tiež nezapočítavajú stavby ako garáže, altánky a bazény (teda drobné stavby do 25m2), ktoré sú od poplatku oslobodené.
   Poplatok má slúžiť obciam a mestám na vykrytie nákladov na infraštruktúru (chodníky, cesty, rekreačné zariadenia, športoviská a detské ihriská, ale aj materské školy a sociálne zariadenia). Mestá nemôžu tieto finančné prostriedky určené na rozvoj použiť v iných kapitolách alebo na bežné výdavky.
   Poplatok, ktorý schválilo MsZ v Pezinku je 35 eur za 1m2 (okrem stavieb určených na pôdohospodársku produkciu – tu je poplatok 25 eur za m2).
   Za VZN o poplatku hlasovali poslanci P. Alexy, M. Andel, J. Čech, Ľ. Čech, M. Čech, R. Demovič, F. Féder, G.Guštafík, J. Chynoranský, E. Jurčíková, J. Mikláš, M. Pátek, J. Pátek, T. Pitoňák, A. Solga, D. Šmahovský a V. Tahotná. Zavedenie poplatku v MsZ nepodporili poslanci: M. Grell, R. Šmahovský, K. Štrbová a E. Žárska.
   Podľa vyjadrenia primátora mesta Pezinok Olivera Solgu starostovia a primátori našich miest niekoľko rokov bojovali za schválenie takéhoto poplatku. Čo sa týka výšky poplatku primátor ho konzultoval s niekoľkými svojimi kolegami-primátormi a podľa ich vyjadrení si všetci, ktorí sú v našom silnom ekonomickom „pásme“, budú uplatňovať rovnakú či podobnú výšku poplatku ako v Pezinku.
   Je ale logické, že v obciach, odkiaľ ľudia odchádzajú, bude tento poplatok nižší alebo nulový. Primátor považuje za nekompetentné vyjadrenie poslanca Romana Šmahovského v poslednom Srdci Pezinka, ktorý hovorí, že poplatok v konečnom dôsledku zaplatia občania, pretože developeri si tento poplatok zakomponujú napr. do ceny bytu. Podľa primátora je toto tvrdenie hlúposť, ktorá, ak by sme poplatok znížili, by zase len nahrávala developerom. Ktovie, možno práve o to išlo poslancovi R. Šmahovskému a tým poslancom zo Srdca Pezinka, ktorí VZN nepodporili.
   A tiež je klamstvom, že „ v návrhu neboli zohľadnené ani špecifiká regiónu“. Znížili sme predsa sadzbu v pôdohospodárskej produkcii, teda aj vo vinohradníctve a vinárstve na 25 eur za m2 !

 

(r)