Venované pamiatke veľkého umelca

Júl 2016 / Prečítané 647 krát

   Často a rád opakujem domácim i zahraničným návštevám na rôznych podujatiach, že mesto Pezinok nie je len mestom vynikajúceho vína a zlatého baníctva, ale najmä mestom kultúry a umenia a tiež športu a aktívneho oddychu.
   Rád zdôrazňujem, aké mimoriadne postavenie má Pezinok aj v rámci Slovenska, a to aj v oblasti klasickej, resp. tzv. vážnej hudby. Samozrejme, aj v iných hudobných žánroch, ako je napríklad rocková hudba alebo dychovka. Ale predsa len, v oblasti klasickej hudby dal Pezinok Slovensku i svetu dve významné osobnosti: skladateľa Eugena Suchoňa a dirigenta Ľudovíta Rajtera, ktorého 110. výročie narodenia si pripomíname práve tento mesiac.
   Ako malý chlapec, ale aj neskoršie, som mal tú česť sa s jedným i druhým niekoľkokrát stretnúť, pretože obidvaja často navštevovali svoje rodné mesto a stretávali sa najmä so svojimi rovesníkmi, ale aj s mladými ľuďmi. Rovnako tak po celý svoj život podporovali kultúrne a hudobné podujatia v meste. Nielen svojou prítomnosťou, aj kontaktmi. Obyvatelia vtedajšieho Pezinka, malého vidieckeho mestečka, sa vždy na stretnutie s nimi tešili a ich prítomnosť považovali za vyznamenanie od slávnych rodákov.
   Spolu s mnohými Pezinčanmi nikdy nezabudneme ako deväťdesiatročný Ľudovít Rajter dirigoval v pezinskom Dome kultúry Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Nezabudneme ani na časté návštevy Základnej umeleckej školy, koncertov a osláv ich životných jubileí.
   Stodesiate výročie narodenia slávneho dirigenta, ktorého umenie poznalo a uznávalo nielen Slovensko, ale aj zahraničie, je príležitosťou na pripomenutie si významného rodáka a stretnutie na pezinskom cintoríne, ktoré sa uskutoční 29. júla pri jeho hrobe.
   Pri príležitosti 110. výročia narodenia mesto a ZUŠ pripravujú na jeseň aj niekoľko hudobných podujatí pre verejnosť, o ktorých ešte budeme informovať. Významným uctením si pamiatky dirigenta Ľudovíta Rajtera je možno práve cyklus koncertov „Hudba v Pezinku“, ktorý nám významnou mierou pripomína prítomnosť krásnej hudby v našom meste a pokračuje v tradícii, na začiatku ktorej stál aj Ľudovít Rajter.

 

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: