program Malokarpatského múzea

Jún 2016 / Prečítané 582 krát

MALOKARPATSKÉ  MÚZEUM

ul. M. R. Štefánika č. 4,   033/641 20 57

Pre študentov a verejnosť: Literárny kolotoč: Slovami aj notami. Hostia: Márius Kopcsay, Pišta Vandal Chrappa, Erik Markovič -10. júl o 17.00 hod. v Zámockom parku.
Pre deti, žiakov a verejnosť: Prázdninové utorky 2016. Podujatia prebiehajú vždy od 10.00 hod., vstup je voľný. Svet hračiek: vernisáž výstavy drevených hračiek majstra Milana Pokojného spojená s predajom a tvorivými dielňami - 12. júl v odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Hľadaj poklad v knižnici:
súťaž spojená s odmenami pre víťazov - 19. júl v odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Šperkáreň: príď si vyrobiť nový letný šperk! - 26. júl v odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok