Aj pre takéto niečo má náš klub dôchodcov Grinava zmysel

Jún 2016 / Prečítané 875 krát

   Robíme to pre seniorov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú aktivít a akcií usporadúvaných klubom, ako aj pre našich seniorov, ktorí sa bohužiaľ, už osobne zúčastňovať našich aktivít nemôžu. Práve vďaka a odozva nám dáva silu, chuť a presvedčenie, že podstata práce v klube dôchodcov v Grinave je v pomoci a spestrení voľných chvíľ členov KD.
   Znakom vďaky je aj list od našej členky, ktorá sa už zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastňovať akcií, pani učiteľky Ruženky Šmahovskej. Mát pre nás veľký význam a za jej krásne slová a vďaku ďakujeme. Nedá mi, aby som sa nepodelila s vami o krásne slová od nej:
Važení! Prišiel nejkrajší mesiac v roku – máj.
   Stojím pri okne a obdivujem krásu, ktorá teší moje srdce. Štebotajúce vrabce, hrkútajúce a lásku vyznávajúce hrdličky, drozdíky, ktoré sa kúpu v jazierku a čistia si svoje pierka, stavajú hniezda pre soje pokolenie a cestičku, ktorou som s vami kráčala do klubu. Všetko sa zmenilo. Čo už! Včera popoludní som videla ako kráčajú moje vrstovníčky osláviť krásny sviatok – Deň matiek. Bola som tam v duchu s vami. Tiekli mi po tvári slzy, ale vy ste na mňa nezabudli. Poslali ste mi kvietok, ktorý potešil moje srdce. Nezabúdate a to je krásne.
   Ďakujem vám všetkým, ktorí rôznym spôsobom tešia nás skôr narodených, ale aj členovi výboru Edkovi, ktorý k nám prišiel ako dobrý posol. Zdravím všetkých a želám vám pevné zdravie.

Ruženka Šmahovská

 Ďakujeme pani Šmahovská, veľmi si to vážime.
 PhDr. Zita Joklová


Ohodnoťte článok: