Mladý človek, veda a budúcnosť

Jún 2016 / Prečítané 877 krát

   Súčasnosť, náš život každodenný, kladie veľa otázok, na ktoré k nám prichádzajú často len ďalšie otázky. Čo potom budúcnosť? Tá je naozaj len otázkou?
   Projekt Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí a s ním súvisiaci projekt Mladý človek a veda pokračuje v plánovaných krokoch s cieľom hovoriť o súčasnosti s vyhliadkou na horizont roku 2030.
    V roku 2016 sme pristúpili k priamemu zapojeniu najmladšej generácie. Oslovili sme ucelenú skupinu mladých ľudí v meste Pezinok, kde žije 24 tisíc obyvateľov a kde tvorí mladá generácia od 0 do 20 rokov 20 %. Pezinskú mlaď sme rozdelili do 4 vekových kategórií s nasledovnými témami – čo mám najradšej, čím chcem byť, čo sa mi páči a čo by som chcel zmeniť v mojom meste a ako si predstavujem svoj život a prácu v roku 2030.
   Osem pezinských škôl poslalo do finále súťaže v jednotlivých kategóriách celkovo 30 výtvarných a 27 literárnych prác. Vyhlásenie výsledkov bude na VI. medzinárodnej konferencii Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí na zámku v Smoleniciach
   v termíne 27. až 29. júna 2016. V literárnych súťažiach bude udelená Cena Cesty poznania PhDr. Františky Čechovej, PhD. Vo výtvarných súťažiach to bude Cena REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie, ktorá už 20 rokov pomáha kultúrnemu a spoločenskému rozvoju mesta a regiónu.
   Program konferencie, na ktorú sú pozvaní nominovaní autori súťažných prác a tiež ich pedagógovia, nájdete na stránke www.paradigmchanges.sk 

 

Eva Šišková (redakčne skrátené)

 


Ohodnoťte článok: