Banícke aktivity

Jún 2016 / Prečítané 995 krát

   MBS má v programe činnosti pre tento rok viaceré ciele. Nazrime do kuchyne spolku a pozrime, čo sa v nej od začiatku roka „varilo“.
   Po pravidelnej účasti členov na baníckom podujatí v Handlovej a domácej účasti na plaveckom maratóne privítali členovia spolku v Pezinku na viacdennom stretnutí delegáciu baníkov zo severočeského Mostu. Mosteckí baníci boli informovaní o práci spolku, oboznámili sa priamo v teréne s Banským náučným chodníkom a prezreli si banícku expozíciu.
   Spolok pravidelne v druhú májovú sobotu organizuje prechod po Banskom náučnom chodníku. Aby bol prechod bez komplikácii, členovia MBS pred jeho uskutočnením v rámci brigád upravovali terén, odstraňovali padnuté stromy, vylepšovali profil chodníka a opravovali informačné tabule a značkovanie. Napriek tomu, že počasie v uvedený deň pohybu v horách veľmi nežičilo, tohoročného prechodu po Banskom náučnom chodníku sa zúčastnilo takmer 70 záujemcov, ktorí v závere, keď sa ukázalo aj slnko, vyjadrili svoju spokojnosť a radosť s vydarenou akciou a novými poznatkami o histórii baníctva v Malých Karpatoch.
Pezinská delegácia v Příbrame   V máji sa konal aj Ľubietovský banícky a hutnícky deň s ukážkami tavenia rudy, Svojou účasťou ho podporili aj členovia MBS. Medzi podujatia zahrnuté v kalendári Združenia BSC SR, ktorého členom je aj MBS, patrí aj účasť na stretnutiach banských miest a obcí SR a ČR. Takým bolo aj jubilejné 20. stretnutie českých banských miest a súčasne 16. európske banícke a hutnícke dni v Příbrame v dňoch 10. – 12. 6. Medzi 2140 účastníkmi zo 8 štátov boli aj Pezinčania, ktorí mali v 280-člennej slovenskej delegácii najväčšie zastúpenie (47 členov).
Dá sa povedať, že trvalou aktivitou MBS je zriadenie Baníckej expozície v Pezinku. Expozícia ponúka žiakom škôl, kolektívom ale aj jednotlivcom pohľad do podzemia, oboznamuje s prácou v bani a predkladá návštevníkom zbierku minerálov z Malých Karpat. Za prvých šesť mesiacov si expozíciu prezrelo 484 návštevníkov.

 

Jozef Mišuta, MBS


Ohodnoťte článok: