Čas bilancovania na pezinskom gymnáziu

Jún 2016 / Prečítané 1110 krát

Gymnazisti na tohtoročnom   S blížiacim sa koncom školského roku prichádza čas obzrieť sa späť a zhodnotiť, aké úspechy či neúspechy nám priniesol, v čom nás posunul dopredu, ako nás motivoval k lepšiemu. V tomto školskom roku na našej škole študovalo 365 žiakov, z toho 69 ukončilo svoje štúdium maturitnou skúškou. Žiaci písomne maturovali z dvoch častí: z externej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavoval centrálne zadávaný a zároveň centrálne vyhodnocovaný test a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavovala slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) alebo písomná práca na štruktúrované zadanie (cudzie jazyky). Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky boli centrálne zadávané, práce žiakov vyhodnocovali naši učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií, vypracovaných NÚCEM-om. Ak si žiak zvolil matematiku ako maturitný predmet, písomne maturoval iba z externej časti maturitnej skúšky. Celoslovenská priemerná úspešnosť testu zo slovenčiny bola 53,4%, z matematiky 54,3%, z anglického jazyka 63,7%. Naša škola aj tento rok dosiahla výsledky lepšie ako národný priemer: v slovenčine je to 63,1%, z matematiky 67,4% a z angličtiny 63,9%. Študenti skúšku dospelosti zvládli a mnohí z nich sú už dnes prijatí na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí. Kráčajú v šľapajach svojich predchodcov, ktorí sa hlavne na vysokých školách s technickým zameraním zviditeľňujú vedomosťami nadobudnutými i na našej škole.
   Tento školský rok sme aj my v máji otvorili naše brány pre žiakov základných škôl. Piataci a deviataci si overili svoje vedomosti na prijímacích pohovoroch zo slovenského jazyka a matematiky. O štúdium na našej škole sa uchádzalo 164 žiakov, čo je niekoľkokrát väčší počet, než nám je povolené v budúcom školskom roku prijať. Sme veľmi radi, že škola s dlhoročnou tradíciou môže naďalej vzdelávať a vychovávať, objavovať v deťoch talent, povzbudzovať a motivovať študentov k dosiahnutiu svojich cieľov a k naplneniu svojich snov. Sme radi, že sa naďalej môžeme stať súčasťou tohto náročného, no zároveň i nádherného procesu. Pevne veríme, že sa nám v budúcom období podarí otvoriť toľko tried prvého ročníka, aby sme dokázali uspokojiť potreby všetkých záujemcov o štúdium na našej škole.
   A na záver ešte mená tých, ktorí v školskom roku 2015/2016 úspešne reprezentovali pezinské gymnázium v rôznych vedomostných, umeleckých i športových súťažiach. K tým najúspešnejším patria: Magdaléna Letzová, Mikuláš Michelčík, Dominika Holásková, Ema Fischerová, Barbora Paľovčíková, Adam Sroka, Dominic Ditri, Mária Letzová, Diana Virgovičová, Sára Pihuličová, Ema Havlíková, Adam Brat, Simona Mičudová, Denis Červenka, Ivana Štiavnická, Emma Lásková, Ondrej Kubinec, Alexandra Jalovecká, Erik Korbeľ, Martin Šándor, Samuel Wittlinger, Marek Bojko, Jakub Šmahovský, Miroslav Mrózek a Rastislav Kučera.

 

(mb)

 


Ohodnoťte článok: