Nedajme ohňu šancu!

Jún 2016 / Prečítané 809 krát

    V období žatvy a zberu krmovín každoročne dochádza k požiarom. Ich príčinami je predovšetkým zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie slamy, vypaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, samovznietenie a technické poruchy na poľnohospodárskej technike.
   Zo strany právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb v poľnohospodárstve je potrebné klásť veľký dôraz nielen na odstránenie uvedených príčin vzniku požiarov v letnom období, ale aj na zabezpečenie prísneho dodržiavania zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.
  Dôležité je vybaviť skladovacie objekty a pracovné stroje zabezpečujúce žatevné práce hasiacimi prostriedkami a v neposlednom rade venovať zvýšenú pozornosť pri uskladnení sena, slamy a hlavne – uskladňovať len vysušené produkty.
   Pri požiaroch v poľnohospodárstve dochádza nielen k materiálnym škodám, ale aj k ujme na zdraví osôb a v niektorých prípadoch aj so smrteľným následkom, čo dokumentuje aj štatistika požiarovosti, kde sa už každoročne vypľňa kolónka – počet usmrtených.
   Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí by mali byť v tomto období mimoriadne ostražití a opatrní. Na zvýšené nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti. Deti, ktoré sa počas prázdnin často pohybujú v blízkosti polí a stohov slamy bez dozoru, sa stávajú nielen príčinou vzniku požiarov, ale vo veľkej miere sú aj postihnutými, keď v snahe uhasiť požiar u nich dochádza k popáleninám a v horšom prípade aj k úmrtiu následkom popálenín.

 

npor. Alžbeta Jarošová


Ohodnoťte článok: