Voľné miesto na MsÚ

Jún 2016 / Prečítané 864 krát

MESTO PEZINOK

obsadzuje voľné pracovné miesto
„referent účtovania pre školstvo“

s týmito požiadavkami a predpokladmi:

- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru, práca s PC, bezúhonnosť
- prax v oblasti účtovania v rozpočtových organizáciách

Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom zasielať poštou v termíne do 31. 8. 2016 na adresu – „Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok“, prípadne doniesť osobne do podateľne MsÚ (na prízemí) alebo poslať elektronicky na e-mail: msu@msupezinok.sk .

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo, že bude písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.

 

Mgr. Miroslav Šebesta,
prednosta MsÚ v Pezinku


Ohodnoťte článok: