Strelecká súťaž MsP

Jún 2016 / Prečítané 824 krát

   Dňa 3. 6. 2016 sa na strelnici športového streleckého klubu BA 012 Stupy v Pezinku uskutočnil piaty ročník Streleckej súťaže príslušníkov mestskej polície Pezinok.
   Strelecká súťaž pozostávala z mierenej streľby na 15 m a policajného streleckého parkúru. V krásnom prostredí kameňolomu sa strelieb zúčastnilo celkom 21 príslušníkov útvaru MsP Pezinok, ktorí boli začlenení do siedmich trojčlenných družstiev po jednotlivých zmenách a pracoviskách.
   Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo 1. zmeny veliteľ serž. Roman TÓTH inšp. Ing.Peter MARČEK a pol. Michal KUKUMBERG s počtom bodov 458. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo referátu objasňovania priestupkov veliteľ serž. Mgr. Igor SCHWARZ, st.inš. Jozef ČEKEĽ a st.inšp. Igor ŠTRBÍK s počtom bodov 449. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo 3. zmeny veliteľ serž. Miloš ŽENIŠ, st.inšp. Miroslav GÉC a Jaroslav KANKA s počtom bodov 441.
   Najlepší strelec celej streleckej súťaže s počtom bodov177 sa stal serž. Roman TÓTH. Najlepšia strelkyňa súťaže s počtom bodov 61 sa stala pol. Vladimíra SLIMÁKOVÁ.

 

(MsP)


Ohodnoťte článok: