Sviatok všetkých Pezinčanov

Jún 2016 / Prečítané 1221 krát

   V utorok 14. júna uplynulo 369 rokov od pamätného 14. júna 1647, keď uhorský kráľ Ferdinand III. udelil Pezinku všetky mestské výsady a práva spolu s titulom Slobodné kráľovské mesto. Pezinok sa tak zaradil medzi významné mestá vtedajšieho uhorského kráľovstva. Spomínané práva a výsady v mnohom predznamenali dnešné samosprávne orgány mesta a obyvateľom priniesli napríklad právo voliť a byť volený. Rovnako sa stali dôležitým impulzom pre formovanie a fungovanie správy mesta samotnými občanmi.
   Aj preto si význam tejto historickej udalosti každoročne pripomíname mimoriadnym zasadaním mestského zastupiteľstva a udeľovaním, mestských ocenení. S patričnou hrdosťou si pripomíname aj iné významné udalosti z vyše osemstoročných dejín mesta a tiež si pripomíname aj osobnosti, ktoré sa v našom meste narodili, žili tu a tvorili, a v konečnom dôsledku sa významne pričinili o jeho rozvoj, a o jeho dobré meno doma i za hranicami našej vlasti. V celej svojej histórii bol Pezinok bohatý na takéto osobnosti. Spomeniem aspoň mená troch z nich: maliar Ján Kupecký, ktorého 350. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname, hudobný skladateľ Eugen Suchoň či dirigent Ľudovít Rajter, ktorý sa v našom meste narodil práve pred sto rokmi. Mohli by sme pokračovať slávnymi výtvarníkmi, hudobníkmi, divadelníkmi a spisovateľmi, ale aj vedeckými pracovníkmi, profesormi, učiteľmi, lekármi, športovcami ako aj predstaviteľmi mnohých iných profesií.
   Je veľkým šťastím Pezinka, že v celej svojej histórii takýchto ľudí mal a má ich aj dnes, ba dokonca stále viac a viac. V týchto osobnostiach má naše mesto nezaplatiteľný ľudský i odborný potenciál a vďaka ním sa zaraďujeme medzi významné a všestranne sa rozvíjajúce mestá.
   Pezinok má už dlhodobo v rámci Slovenska stabilne vysoký rating a kladné hodnotenie najmä v ekonomickej oblasti, ale aj školstve, kultúre a sociálnej oblasti. Za všetky úspechy spomenieme aspoň aktuálny ekonomický výsledok hospodárenia za minulý rok. Pezinok dosiahol prebytok hospodárenia v sume viac ako milión eur, a to v čase keď nepredával svoj prebytočný majetok a mal nemalé výdavky pri rekonštrukcii dvoch základných škôl.
   Ilustráciou stability mesta a jeho vedenia je možno i fakt, že ako primátor som len treťou osobou v tejto funkcii od roku 1956, teda za celých šesťdesiat rokov.
   Darilo sa obchodu aj službám, stavebníctvu, strojárstvu a priemyselnej výrobe. V Pezinku sa už etablovali aj mnohé zahraničné firmy, spomeniem, že len pred pár dňami som sa zúčastnil otvorenia francúzskej firmy Lyreco s kapacitou pokrývajúcou okrem Slovenska aj tri okolité štáty. O pár dní spustí strojársku výrobu ďalšia zahraničná spoločnosť. V súčasnosti začíname v celom meste veľký projekt generálnej rekonštrukcie verejného osvetlenia.
   Netajíme sa však ani tým, že máme problémy a nedostatky. Aj nás, podobne ako iné slovenské mestá, trápi zlá dopravná situácia, absencia obchvatu mesta, či nedostatok parkovacích miest. Každoročne sa boríme aj s nedostatkom voľných miest v materských školách a pripravujeme sa aj na riešenie nedostatku miest v školách základných.
   Oveľa viac nás však trápi pasivita občanov, nezáujem o veci verejné a nekonštruktívny, extrémne kritický, niekedy až agresívny prístup k problémom, ktoré sa v meste vyskytujú a k ľuďom, ktorí na seba zobrali ťarchu zodpovednosti za iných.
   Ak by sme však na pomyselné váhy položili kladné a záporné stránky života v Pezinku, tie kladné by iste výrazne prevažovali. Jedným z pozitívnych ukazovateľov je aj fakt, že Pezinok je mestom mladých rodín a najmä malých detí. Vyčítame to nielen zo štatistiky, ale vidíme to najmä v uliciach mesta. Do Pezinka sa sťahuje stále viac a viac ľudí z celého Slovenska, ktorí tu nachádzajú nielen kompletnú infraštruktúru, ale aj krásnu prírodu, šport a rekreáciu. Vzrastá aj záujem turistov a návštevníkov rôznych, väčšinou kultúrnych podujatí, alebo podujatí súvisiacich s našou doménou, a to s vinárstvom. Nie je možné na tomto malom priestore vymenovať všetky pozitívne aktivity, ktorými naše mesto každodenne žije a nie je možné ani vyčerpávajúco odpovedať na otázku, prečo je Pezinok pre väčšinu z nás tým najkrajším a najvzácnejším domovom.
   Iste to nie je len jeho históriou či prítomnosťou, ale najmä jeho obyvateľmi. Mnohými pracovitými, vzdelanými a úspešnými občanmi, ktorí nám robia dobré meno, ale zároveň sú pre mnohých z nás aj inšpiráciou. Niektorých z nich sme aj tento rok ocenili, a tak na nich upozornili aj ostatných, pretože ich životný a profesionálny príbeh je nielen hodný nasledovania, ale je aj potvrdením, že tvrdá práca a neustále rozvíjanie talentu, ale i odriekanie, trpezlivosť a vytrvalosť sú hodnoty, bez ktorých nevznikne nič mimoriadne a významné v našom živote, ani v našom meste.

MESTSKÉ OCENENIA

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PEZINOK

   Čestné občianstvo získal – Jeho Excelencia, Roman Bužek - kariérny diplomat, v súčasnosti veľvyslanec Slovenskej republiky v Holandskom kráľovstve, v predchádzajúcich obdobiach veľvyslanec SR v Dánsku a v Írsku, ako diplomat pôsobil tiež v ďalších severských krajinách. Za dlhoročnú vynikajúcu prácu v prospech Slovenska na
poste veľvyslanca Slovenskej republiky a za propagáciu Pezinka a Malokarpatského regiónu v zahraničí.

CENA JOZEFA ĽUDOVÍTA HOLUBYHO

Františka ČECHOVÁ – (cena udelená „In memoriam“), vysokoškolskej pedagogičke a historičke, autorke odborných publikácií z oblasti cirkevných dejín. Ocenenie je zároveň poďakovaním za jej významný výskum a publikovanie textov zameraných na dejiny Pezinčanov židovského vierovyznania.

Peter PAVLAC – slovenský dramatik a dramaturg, vysokoškolský profesor, autor sedemnástich hier, libriet a muzikálových predlôh. Významná je tiež jeho spolupráca na viac ako tridsiatich inscenáciách, najmä v činohre Slovenského národného divadla, ale aj v iných divadlách, dokonca aj v zahraničí. Cenu získal za doterajšiu kvalitnú dramaturgickú a dramatickú tvorbu a invenčný prístup k divadelnému umeniu.

Dalibor JANOŠKA – lekár, primár a zástupca riaditeľa Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Cena mu bola udelená za dlhoročné kvalitné poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti pacientom s psychiatrickými ochoreniami a osobám závislým od psychoaktívnych látok.

MEDAILA SO STUŽKOU „ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ MESTA“

Malokarpatská komunitná nadácia REVIA – za dlhoročnú aktívnu organizačnú a inšpiratívnu spoluprácu a finančnú pomoc občianskym združeniam a mnohým aktivistom a dobrovoľníkom v našom meste i v celom Malokarpatskom regióne, s prihliadnutím na súčasné 20. výročie tejto organizácie.

DUVYSTAV, s.r.o. – stavebná spoločnosť, ktorej kolektív pracovníkov už dve desaťročia vykonáva kvalitné stavebné práce pre mesto Pezinok, a to najmä v oblasti komunikácií, ale aj väčších občianskych a dopravných stavieb, s prihliadnutím na minuloročné kvalitne realizované práce pri rekonštrukcii dvoch pezinských základných škôl.

CENA PRIMÁTORA MESTA PEZINOK

Eva ŠUŠKOVÁ, Pezinčanka, mladá operná speváčka, výrazná osobnosť komorného a koncertného umeleckého diania, držiteľka viacerých významných ocenení pre mladého umelca. Cenu získala za výrazné umelecké výkony v oblasti operného spevu a za propagáciu a kvalitnú interpretáciu slovenskej hudby 20. storočia.

Štefan SLEZÁK – pezinský rodák, významný prvoligový futbalista, ktorý začínal svoju bohatú športovú kariéru v Pezinku, sedem rokov pôsobil v Žiline, kde je dodnes historicky najlepším strelcom tohto klubu. V najvyššej futbalovej súťaži odohral 182 zápasov a strelil 86 gólov. Cenu získal za prínos pre slovenský, ale i pezinský šport, za pôsobenie na poste hráča i trénera a pri príležitosti jeho nedávneho životného jubilea – 75 rokov.

Pavel MATEJOVIČ – literárny vedec, vysokoškolský pedagóg a meteorológ, autor piatich knižných titulov odborného literárneho zamerania, ale aj napríklad publikácie Zima A.D.1500 - 2010 o histórii a podobe zím v Európe a na Slovensku. Cenu primátora získal za svoju doterajšiu literárnu tvorbu, s prihliadnutím na ostatné dve knihy o ľudsky kontroverznej, ale literárne pozoruhodnej osobnosti druhej polovice minulého storočia, akou bol Vladimír Mináč

Vladimír MRVA, špičkový slovenský vinár, ktorý spolu so svojim kolegom Petrom Stankom vybudovali v Trnave známe vinárstvo Mrva-Stanko a vyrábajú vína, ktoré svojou kvalitou, ako aj množstvom ocenení doma i v zahraničí patria medzi európsku extratriedu. Ocenenie je nielen poctou ich kvalitnému vínu, ale aj úspešnému podnikateľskému príbehu v neľahkých slovenských pomeroch.

Maroš JAKIM, vynikajúci pedagóg, čerstvý nositeľ celoslovenského ocenenia „Zlatý Amos“, učiteľ, ktorý pôsobil aj na pezinskej základnej škole, a dnes je stredoškolským pedagógom v Bratislave.

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC ZA ROK 2015 – VÝSLEDKY

Mesto Pezinok odmeňuje aj najlepších športovcov, ktorým sa v minulom roku podarilo dosiahnuť pozoruhodné výsledky. Tu je prehľad ocenených podľa kategórií.

KATEGÓRIA 1: Najlepší športovec - senior
1. Filip POLC, horská cyklistika
2. Ján BELICA, futbal
3. Martin KRASŇANSKÝ, horolezectvo

KATEGÓRIA 2: Najlepšia športovkyňa - seniorka
1. Dominika NESTARCOVÁ, plážový volejbal
2. Martina POIZLOVÁ, naturálna kulturistika – bikini fitness
3. Daniela ŠIANDOROVÁ, karate

KATEGÓRIA 3: Najlepší mládežnícky športovec/športovkyňa
1. Timea ORAVCOVÁ, moderná gymnastika, show dance
2. Tereza SEDLÁKOVÁ, basketbal
3. Stella KOVAČIČOVÁ, tenis
3. Emma HAVLÍKOVÁ, orientačný beh

KATEGÓRIA 4: Najlepší športový kolektív
1. PŠC PEZINOK – muži, futbal
2. VTC PEZINOK – ženy, volejbal
3. ŠKH AGROKARPATY PEZINOK – muži, hádzaná

KATEGÓRIA 5: Najlepší mládežnícky športový kolektív
1. KOB SOKOL PEZINOK
– žiaci, orientačný beh
2. KKK PEZINOK- žiaci 10-12 rokov, karate
3. ŠVK PEZINOK – mladšie žiačky, volejbal

KATEGÓRIA 6: Najlepší tréner
1. Daniel FEDERL, futbal
2. Milan ČERNICKÝ, basketbal
3. Niko KVASNOVSKÝ, fitnes/naturálna kulturistika

KATEGÓRIA 7: Najlepší tréner mládeže
1. Vladimír KUZNECOV, basketbal
2. Darina PETRÁŠOVÁ - MIKOVIČOVÁ, basketbal
3. Miroslav HORÁK, karate

Ocenenie primátora mesta Pezinok za výnimočné úspechy:

1. Martin POLKORÁB
, stolný tenis

KATEGÓRIA 8: Najobľúbenejší športovec
– podľa internetového hlasovania. Víťazom sa stala: Martina POIZLOVÁ


Hlasovať mohla aj verejnosť, ktorá si spomedzi nominovaných určila celkového víťaza. Hlasovanie prebehlo v termíne od 18. mája do 8. júna 2016 na internetovej stránke www.pezinok.sk . Celkovo hlasovalo 1 431 návštevníkov.

Nominovaní športovci: Filip POLC, horská cyklistika, Ján BELICA, futbal, Martin KRASŇANSKÝ, horolezectvo, Dominika NESTARCOVÁ, plážový volejbal, Martina POIZLOVÁ, naturálna kulturistika, bikini fitnes, Daniela ŠIANDOROVÁ, karate

VÝSLEDKY XXIV. ročníka
Literárna súťaž žiakov a študentov O cenu primátora mesta Pezinok 2016

   Do súťaže bolo prihlásených celkovo 58 súťažných prác a porota v zložení predsedníčka Ing. Martina Monošová a členky poroty: Mgr. Božena Jánošová, Mgr. Mária Mésárošová a Daniela Debnárová v zmysle propozícií vyhlásila a rozhodla o nasledovnom poradí v jednotlivých kategóriách.

STREDNÉ ŠKOLY – próza

1. miesto: „Kde bolo, tam bolo“ Mária LETZOVÁ Gymnázium Pezinok

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
II. stupeň próza

1. miesto: „Prečo Ja?“ Michaela MATOKOVÁ ZŠ a MŠ Orešie
1. miesto „Rozhodne tanec“ Katarína KOVÁČOVÁ Gymnázium Pezinok
2. miesto: „Nádej“ Oliver MUCSKA ZŠ Na Bielenisku
3. miesto: „STESS a jej mesto“ Janka BEDNÁRIKOVÁ ZŠ Na Bielenisku

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
I. stupeň próza

1. miesto: „Knižky“ a „Zrkadielko“ Eva JURKOVIČOVÁ ZŠ Na Bielenisku
2. miesto: „Ako sa Dávid stal Shrekom“ Martin TREUER ZŠ Na Bielenisku
2. miesto: „O reproduktorovom škriatkovi“ Samuel ŠČEVLÍK ZŠ Na Bielenisku
3. miesto: „Zvierací kalendár“ Nikolas PALACKA ZŠ Na Bielenisku

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
II. stupeň poézia


1. miesto: „Zbierka básní“ Martin OTÁHAL ZŠ Jána Kupeckého
2. miesto: „Čaro jednej rodiny“ Simon ŽIVNER ZŠ a MŠ Orešie
3. miesto: „Zbierka básní“ Dávid BOĎA ZŠ Jána Kupeckého

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
I. stupeň poézia

1. miesto: „Lúka“ Hannah Hirnerová & Alica Gáliková Cirkevná ZŠ NARNIA
2. miesto: „Bledomodrý sen“ Hana MIKUŠOVÁ Cirkevná ZŠ NARNIA
3. miesto: „Laktibrada“ Michal DOLNÝ Cirkevná ZŠ NARNIA


Úryvky víťazných textov budú zverejnené v nasledujúcich číslach Pezinčana.

 

 (OS, MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: