Program Malokarpatskej knižnice

Máj 2016 / Prečítané 1221 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Podujatia pre študentov a dospelých:
    Vincent Šikula v podaní Veroniky Šikulovej – 1. 6. o 10.00 hod. v Záhorskej knižnici Senica.
Vernisáž výstavy Emil Majnhold – Keramika (Chráňme si dedičstvo našich otcov) – 10. 6. o 17.00 h v priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.
Beseda so spisovateľkou Danou Hlavatou – 14. 6. o 17.00 h v čitárni Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.
Šanca na druhý život ... pre šaty, pre ľudí, pre svet (vernisáž výstavy módnych fotografií + módna prehliadka – 17. 6. o 18.00 h v priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5
Postav školu, priblíž mier - Beseda s popredným parazitológom Doc. Nasirom Jalilim z LFUK, Afgáncom, ktorý vyštudoval na Slovensku a pomáha v rodnom kraji stavať školu. Beseda bude spojená s premietaním fotografií zo života v Afganistáne. 21. 6. o 17.00 h v čitárni Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.
Literatúra v Radnici: História a Literatúra. Hostia: Daniela Dvořáková a Pavel Dvořák. Moderuje: Veronika Šikulová. 27. 6. o 19.00 h v reštaurácii a kaviarni Radnica Pezinok, M. R. Štefánika 1.

Podujetia pre deti:
Všetky deti sú šikovné. Tvorivé dielne pri príležitosti MDD pre všetky deti, ktoré nás navštívia v knižnici (hudba a občerstvenie nebudú chýbať) 1. 6. od 14.00 – 17.00 h v priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.
Čítajme si 2016. Detský čitateľský maratón Linky detskej istoty. 2. 6. od 9.00 do 15.00 h v oddelení pre deti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.
To mlieko má horúčku – beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou zo žiakmi ZŠ Fándlyho. 3. 6. o 8.00 h v oddelení pre deti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.
Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou. 22. 6. o 9.00 h v oddelení pre deti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.
Flóra a fauna Malých Karpát. Cyklus podujatí pre deti MŠ a ZŠ o prostredí, v ktorom žijú, ktoré ich obklopuje. Termín: podľa dohody.

Prebiehajúce výstavy:
Moja záhradka – výstava fotografií Pavla Stanka. V priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku, výstava končí 3. 7. 2016.
Fauna a flóra Malých Karpát. Výstava fotografií s rovnomennou tematikou nielen pre deti v priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk  www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok 


Ohodnoťte článok: